Yhdessä Yrittäen

Yhdessä Yrittäen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke (1.4.2016 - 31.3.2018), jonka toteuttajina toimivat Lappeenrannan kaupunki ja Eksote. Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja osaamisen kehittäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen.
Hankkeen tehtävänä on kokeiluympäristöjen avulla kerätä tietoa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksistä ja kerätyn tiedon perusteella tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä maakunnallisesti monistettava toimintamalli. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa paikallisten asukkaiden asenteisiin yhteiskunnallista yritystoimintaa kohtaan.

Hankkeen tuloksia

Hankkeen loppuseminaari pidettiin tiistaina 20.2.2018 Kehruuhuoneella, missä esiteltiin jo alustavasti hankkeen tuloksia. Spiralia Oy:n konsultti esitteli liiketoimintasuunnitelman, joka toteutettiin viime syksynäLappeenrannan kaupungin ja Eksoten olemassa olevien tietojen pohjalta. Tilaisuudessa esiteltiin myös maakunnallinen mallinnus, mikä on tavallaan yhteenveto kaikista hankkeen tuotoksista. Sen pohjana on käytetty Mikko Kesä Oy:n tuottamaa 3.sektorin toiminnan selvitystä, edellä mainittua liiketoimintasuunnitelmaa sekä hankkeessa toteutettua palvelutarvekartoitusta. Mallinnuksesta tehdään myöhemmin vielä käsikirja kuntia varten.

Palvelutarvekartoitus

Mikko Kesä Oy toimintaympäristöselvitys

Liiketoimintasuunnitelma Spiralia Oy

Loppuseminaari 20.2.2018 materiaalit

Maakunnallinen malli

Maakunnallisen mallin käsikirja

Palkkatukijakson vaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen

 

Hankehenkilöstö

Projektipäällikkö Julia Lindqvist
julia.lindqvist@lappeenranta.fi  / p. 040 704 9557

Palvelukoordinaattori Salla Peltonen
salla.peltonen@lappeenranta.fi / p.040 652 8687

Projektikoordinaattori Anne Hjelt
anne.hjelt@eksote.fi  / p. 040 631 5922