Yhdessä Yrittäen

Yhdessä Yrittäen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke 1.4.2016 - 31.3.2018, jonka toteuttajina toimivat Lappeenrannan kaupunki ja Eksote. Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja osaamisen kehittäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen.

Hankkeen tehtävänä on kokeiluympäristöjen avulla kerätä tietoa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksistä ja kerätyn tiedon perusteella tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä maakunnallisesti monistettava toimintamalli. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa paikallisten asukkaiden asenteisiin yhteiskunnallista yritystoimintaa kohtaan.

Yhdessä Yrittäen –hankkeen työllisyyskokeilu on alkanut!

Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten rahoittama yhdeksän kuukautta kestävä työllisyyskokeilu on alkanut. Kokeilussa työntekijät on palkattu tekemättömän työn eli niin sanotun silpputyön tekijöiksi yhdistelemällä työtehtäviä eri toimipisteissä. Lappeenrannan kaupungilla tehtävät painottuvat toimistotehtäviin, kiinteistöhuollon tehtäviin ja ravintola-alalle ja Eksotella rekrytointi tapahtuu portaittain kotihoidon- ja päivätoiminnanyksiköihin.

Työllisyyskokeiluun kuuluu yhtenä osana työntekijöiden valmennus työn ohessa. Valmennus aloitettiin heti kokeilun käynnistettyä ja sitä tarjotaan koko kokeilun ajan. Valmennusta toteutetaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena ja se painottuu työntekijöiden oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen. Lisäksi Tamora Oy:n tuottaman valmennuksen avulla etsitään siltoja uudistuneeseen työelämään.

Vapaita työpaikkoja siivoustehtävissä ja arjentukipalveluissa.

Työllisyyskokeilu haastaa nyt yrityksiä mukaan osallistumaan kokeiluun!

Yritysten ja yhdistysten on mahdollista osallistua kokeiluun ilmiantamalla tekemätöntä työtä. Tekemätöntä työtä voi ilmiantaa mm. osoitteessa reiluduuni.fi. Sivustolta löytyy tarkempaa tietoa kokeilusta sekä sopimusehdoista, joihin kannattaa tutustua huolella. Lyhyesti kaupunki ja Eksote vastaavat työnantajan lakisääteisistä velvoitteista ja yritys perehdyttämisestä, työturvallisuudesta ja tiedon tuottamisesta kokeilun onnistumisesta.

Tekemätöntä työtä voi ilmoittaa yksinkertaisen tilausjärjestelmän avulla tai soittamalla toimiston puhelimeen, p. 040 635 7171, avoinna ma-pe klo 8-12.

 

Hankehenkilöstö

Projektipäällikkö Julia Lindqvist
julia.lindqvist@lappeenranta.fi  / p. 040 704 9557

Palvelukoordinaattori Salla Peltonen
salla.peltonen@lappeenranta.fi / p.040 652 8687

Projektikoordinaattori Anne Hjelt
anne.hjelt@eksote.fi  / p. 040 631 5922