Yhdessä Yrittäen

Yhdessä Yrittäen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke (1.4.2016 - 31.3.2018), jonka toteuttajina toimivat Lappeenrannan kaupunki ja Eksote. Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja osaamisen kehittäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen.
Hankkeen tehtävänä on kokeiluympäristöjen avulla kerätä tietoa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksistä ja kerätyn tiedon perusteella tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä maakunnallisesti monistettava toimintamalli. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa paikallisten asukkaiden asenteisiin yhteiskunnallista yritystoimintaa kohtaan.

Yhdessä Yrittäen -hankkeen työllisyyskokeilu päättyy!

Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten rahoittama yhdeksän kuukautta kestävä työllisyyskokeilu on lopputekijöissään. Kokeilussa työntekijät palkattiin tekemättömän työn eli niin sanotun silpputyön tekijöiksi yhdistelemällä työtehtäviä eri toimipisteissä. Lappeenrannan kaupungilla tehtävät painottuivat toimistotehtäviin, kiinteistöhuollon tehtäviin, siivouspalveluihin ja ravintola-alalle ja Eksotella tehtävät rakentuivat ikäihmisten arjen tukipalveluista.
Työllisyyskokeilussa työntekijöille kustannettiin myös valmennusta. Valmennus toteutettiin sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena ja se painottui työntekijöiden oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen. Lisäksi Tamora Oy:n tuottaman valmennuksen avulla etsittiin siltoja uudistuneeseen työelämään.

Työllisyyskokeilun tuloksilla liiketoimintasuunnitelman tekoon…

Kaupungin ja Eksoten toteuttamassa työllisyyskokeilussa kerättiin tietoja liiketoimintasuunnitelmaa varten. Liiketoimintasuunnitelma toteutetaan ostopalveluna Spiralia Oy:ltä ja sen taustamateriaaleina käytetään aiemmin toteutettua Etelä-Karjalan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun liiketoimintasuunnitelmaa, Yhdessä Yrittäen -hankkeessa toteutettua kolmannen sektorin selvitystä ja toimintaympäristöanalyysia sekä työllisyyskokeilusta saatuja tuloksia. Liiketoimintasuunnitelman tulisi valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankehenkilöstö

Projektipäällikkö Julia Lindqvist
julia.lindqvist@lappeenranta.fi  / p. 040 704 9557

Palvelukoordinaattori Salla Peltonen
salla.peltonen@lappeenranta.fi / p.040 652 8687

Projektikoordinaattori Anne Hjelt
anne.hjelt@eksote.fi  / p. 040 631 5922