Valitse taso

Eläinten pito kaava-alueella

Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asemakaava-alueella edellyttää ilmoituksen tekemistä Lappenrannan seudun ympäristötoimeen terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti. Ilmoituksen käsittely on maksullinen ja siitä peritään taksan mukainen maksu.
Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava.
Katso myös Eviran sivuilta Muistilista kesäkanojen pitäjälle


Hiehot laitumella2, Sle VL (1).JPG