Etusivu PalvelutYmpäristöVesiasiatHaja-asutuksen jätevesihuolto
Valitse taso

Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

PienpuhdistamoValtioneuvosto on antanut 10.3.2011 uuden asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetus tuli voimaan 15.3.2011.

 

Vaatimukset vanhoille kiinteistöille

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys. Se on kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvityksessä on oltava asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja purkupaikka. Lisäksi on oltava käytön, huollon, hoidon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Lomakepankissa (ks. linkit)  olevaa lomaketta voi käyttää selvityksen tekemiseen. Jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan talousjätevesiasetuksen vaatimuksia 15.3.2018 mennessä. Vaatimus ei koske 9.3.2011 68 vuotta täyttäneitä kiinteistöllä asuvia kiinteistönhaltijoita.

Toimenpideluvan hakeminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan (muutos 22.6.2005) myös pelkkä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa. Toimenpideluvan liitteenä tulee olla jätevesisuunnitelma (ks. alempana). Toimenpidelupa haetaan rakennusvalvonnalta. Lisätietoja asiasta antavat rakennustarkastajat: Lappeenranta Mari Forsell 040 662 1148 (haja-asutus) ja Virpi Jukkara 040 480 5842 (Joutseno), Arto Sipilä 0400 340 147 Lemi ja Savitaipale, Laila Kankaala p. 040 715 5259 Taipalsaari.

Vaatimukset uudisrakentamiselle

Uudis- ja korjausrakentamiskohteissa rakennuslupahakemukseen on liitettävä jätevesisuunnitelma. Ohje jätevesisuunnitelman tekemiseksi on liitetiedostona.
Jätevesisuunnitelman (ks. lomakepankki - Jätevesisuunnitelman yhteenvetolomake) tulee sisältää:

 • riittävät maastomittaukset, maaperätutkimukset (ks. imeytyskoekuoppaohje) sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteiden ja talousvesikaivojen sijainnin selvitykset;
 • käsittelyjärjestelmän mitoitus jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihtelun mukaan huomioiden rakennuksen koko elinkaari:
 • 30 m2 huoneistoalaa vastaa 1 AVL (väh. 5) , 1 majoituspaikka vastaa 1 AVL, 3 ravintolapaikkaa vastaa 1 AVL
 • karjatilojen ja pienimuotoisen elinkeinotoiminnan käsittelemättömien talousjätevesien keskimääräisen kuormituksen tulee perustua tutkimuksiin tai muuhun luotettavaan tietoon
 • jätevesijärjestelmän rakenne ja mitoitus
 • käsittelyjärjestelmän toimintaperiaate
 • luotettava arvio käsittelytuloksesta ja ympäristökuormituksesta
 • purkupaikka suojaetäisyyksineen ja korkeusasema
 • PIIRUSTUKSET: asemapiirros ja rakennekaaviot
 • näytteenottomahdollisuus tarvittaessa
 • käyttö- ja huolto-ohjeet

Suomen ympäristökeskus ylläpitää puhdistamosivustoa, jolle on koottu tietoja jätevesijärjestelmistä ja tutkimustuloksista.

Ohjeistusta jätevesisuunnitelman tekemiseen sekä luettelo alueen jätevesisuunnittelijoista löytyy liitteenä olevasta haja-asutusalueen jätevesiesitteestä. Myös alan urakoitsijoita on koottu sivulle liitetiedostoihin.

Jätevesien puhdistusvaatimukset

Vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle: BHK7 80 %, kokonaisfosfori 70 % ja kokonaistyppi 30 %.
Alueella, jota koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla annetut kunnan ympäristönsuojelumääräykset, on ohjeellinen puhdistustaso: BHK7 90 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %.

Ympäristönsuojelumääräyksissä (ks. sivun linkki) Lappeenrannassa, Lemillä ja Savitaipaleella pilaantumiselle herkkiä alueita ovat: I- ja II- luokan pohjavesialueet, ranta-alueet (200 m), alle 5000 m2 rakennuspaikat ja erityisen kuormittavat kohteet avl>10, lisäksi pohjavesialueilla ei maahan imeytystä sallita.

Purkupaikan etäisyys talousvesikaivoihin paikallisista olosuhteista riippuen 30-200 m, vesistöön yli 30 m, tontin rajaan ja tiehen 5 m, ojaan 10 m, pohjaveden pintaa yli 1 m imeytyksessä jakokerroksen alapinnasta ja yli 0,25 m maasuodattimen alapinnasta. Jätevesien käsittelyratkaisuja löytyy RT 66-11133 talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla ohjekortista. Wc:n korvaavia käymäläjärjestelmiä RT 69-10585 ohjekortissa. 

Taipalsaarella ei ole laadittu ympäristönsuojelumääräyksiä.

Lisätiedot:

ympäristötarkastaja Eeva-Leena Neuvonen, puh. 040 510 0259 (Lappeenranta)
ympäristötarkastaja Toni Pöntelin puh 040 5298480 (Taipalsaari ja Lemi)
ympäristötarkastaja Jarmo Karhula puh 040 5718032 (Savitaipale)