Etusivu PalvelutAsuntopalvelun yhteishallintoelimen asukasedustaja -vaalit suoritetaan ajalla 13. – 22.11.2017
Ajankohtaista
9.11.2017 10:27

Asuntopalvelun yhteishallintoelimen asukasedustaja -vaalit suoritetaan ajalla 13. – 22.11.2017

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy järjestää asukkaidensa keskuudessa vaalit, joiden tavoitteena on saada Asuntopalvelun hallintoon itsenäinen yhteishallintoelin.

Yhteishallintoelimen perustaminen liittyy asukasdemokratiaan valtion tukemissa vuokrataloissa. Yhteishallintoelimen kautta halutaan luoda kanava, jossa asukkaiden on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Asuntopalvelun hallinnossa.

Yhteishallintoelin koostuu kolmesta Asuntopalvelun edustajasta, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Vuokratalojen asukkaat puolestaan valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa yhteishallintoelimeen. Yhteensä jäseniä uudessa toimielimessä on siis viisi.

Yhteishallintoelimen asukasedustaja vaaleilla varmistetaan asukkaiden yhtäläinen ja tasapuolinen mahdollisuus osallistua valintaan. Jokaisella 18 -vuotta täyttäneellä Lappeenrannan Asuntopalvelun asukkaalla on oikeus äänestää.

Ehdokaslistaus ja vaali-ohjeistus ovat Asuntopalvelun nettisivuilla osoitteessa http://www.aspakoti.fi/asukkaille/asukasdemokratia/  ja talojen ilmoitustauluilla 15.11. alkaen

Ehdolleasettautuneet asukasehdokkaat

Ehdolleasettautumis -aikana, lokakuussa, saatiin neljä ehdokasta, joilla jokaisella on kolmen muun asukaan valtuutus asettua ehdokkaaksi.

Asukasehdokkaat ovat;

 • Hiekkala Heimo, 71 vuotta, Keskustan alue, Peltola
 • Laukkanen Liisa, 49 vuotta, Pohjoisen alue, Kivisalmi
 • Parviainen Teemu, 26 vuotta, Pohjoisen alue, Kivisalmi
 • Saavalainen Anniina, 20 vuotta, Läntinen alue, Kourula

Äänestäminen tapahtuu Lappeenrannan Asuntopalvelun toimistolla, Valtakatu 44, 53100 Lappeenranta, paperiäänestyksenä seuraavina aukioloaikoina:

 • ma 13.11.2017 klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00
 • ti 14.11.2017 klo 8.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00
 • ke 15.11.2017 klo 8.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00
 • to 16.11.2017 klo 8.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00
 • pe 17.11.2017 klo 8.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00
 • ma 20.11.2017 klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00
 • ti 21.11.2017 klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00
 • ke 22.11.2017 klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00

Henkilöllisyys todistettava äänestyspaikalla!
Vaalien lopputulos eli kahden asukasedustajan valinta julkistetaan 4.12.2017.

Taustaa yhteishallintotoimielimen perustamiselle

Yhteishallintoelimen perustaminen liittyy asukasdemokratiaan valtion rahoittamissa vuokrataloissa. Asukasdemokratian tavoitteena on edistää vuokratalon omistajien ja vuokralaisten välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta ja lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. Asuntopalvelun asukasdemokratian hengessä keväisin järjestetään kaikille taloille yhteinen asukaskokous. Asukasdemokratia toteutuu myös osissa taloissa asukkaiden vapaaehtoisen toiminnan kautta. Asukasdemokratiasta ei saa syntyä asukkaille painolastia, vaan osallistuminen on vapaaehtoista.
Jotta voidaan varmistaa Asuntopalvelun talojen asukkaiden yhtäläisen ja tasapuolisen mahdollisuus osallistua valintaan, on päätetty järjestää vaalit, jossa jokaisella 18 -vuotta täyttäneellä Asuntopalvelun talojen asukkaalla oli mahdollisuus asettua ehdolle yhteishallintoelimen asukasedustajan vaaleihin. Ja jokaisella 18 -vuotta täyttäneellä asukkaalla, joka on kirjattu Asuntopalvelun asukkaaksi, on oikeus äänestää.

Yhteishallintoelimen tehtävät

Yhteishallintoelin kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Keväällä kun edellisen vuoden tilinpäätös on valmistunut ja syksyllä kun tehdään tulevan vuoden talousarviota ja keskustellaan vuokranmääräytymisestä tulevalle vuodelle.
Yhteishallintoelimessä käsitellään Asuntopalvelun vuokratalojen ja asukkaiden asioita suuremmalla kokonaisuudella silmälläpitäen. Kunnossapito -asiat hoidetaan entiseen malliin huoltoyhtiöiden kautta.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Martti Mäkelä, puh. 020 496 3201, martti.makela@aspakoti.fi
Palvelupäällikkö, Eveliina Lohko puh. 020 496 3237 eveliina.lohko@aspakoti.fi