Etusivu Osallistu ja vaikutaJoutsenon keskustan turvallisuutta edistetään yhteisvoimin. Info ma 5.6.2017 klo 18
Ajankohtaista
30.5.2017 9:43

Joutsenon keskustan turvallisuutta edistetään yhteisvoimin. Info ma 5.6.2017 klo 18

Info -tilaisuus ma 5.6.2017 klo 18 Joutsenon keskustan kaupoille, kauppiaille, yrittäjille ja muille toimijoille Joutseno -talolla

Joutseno Kuva Lappeenrannan kaupunki.jpgJoutsenon kaupat ja kauppiaat ovat tuskaantuneet turvallisuustilanteeseen kaupallisten palveluiden osalta Joutsenon keskustataajamassa. Asian tiimoilta pidettiinkin Lappeenrannan kaupungin toimesta palaveri, johon oli pyydetty Joutsenon kaupallisia toimijoita sekä Kaakkois-Suomen poliisin edustaja komisario Jarmo Junna.

Yhdessä kolmen eri tahon kesken keskusteltiin Joutsenon keskustataajamassa ilmenneistä ongelmista ja miten niihin on saatu apua ja miten asiaa voitaisiin tulevaisuudessa parantaa.

Hyvässä hengessä käydyissä keskusteluissa todettiin, että yhteistyössä eri toimenpitein saadaan Joutsenon keskustataajaman lievää rauhattomuutta ja muita esiin tulleita lieve-ilmiöitä hillittyä.

Todettiin, että poliisin tehtävä on vastata julkisten ja yleisten tilojen turvallisuudesta ja järjestyksestä ja tulla mahdollisimman ripeästi paikalla resurssien ja toimeksiantojen niin mahdollistaessa. Komisario Junna kertoikin, että tällä hetkellä aina kesäkuun loppuun asti Joutseno on niin sanotussa tarkemmassa tarkkailussa eli katukuvassa näkyy poliisin ajoneuvoja aikaisempaa enemmän. Jatkossakin tarkoituksena on tehostaa paikalle tuloaikojen parantumista, mutta Kaakkois-Suomen Poliisin toimiessa 16 eri kunnan alueella, ovat resurssit joskus rajallisia, harmittelee komisario Junna.

Kauppiaat, yrittäjät ja muut kaupalliset toimijat puolestaan vastaavat kaupan sisätiloissa olevan järjestyksen toimivuudesta. Tapaamisessa mukana olleet Markku Kujala, tavaratalo Minimani, Marko Heinäaro, K-kauppias ja Henri Strengell S-marketpäällikkö kertoivat ajatuksiaan mahdollisen joko kylävartijan tai turvamyyjän palkkaamisesta yhteisvoimin Joutsenon keskustan toimijoiden kanssa.

Lappeenrannan kaupunki ja tässä tapauksessa Joutsenon alueraati, Asukkaiden Lappeenranta -toiminnasta, yhdessä muiden kaupunkikonsernin toimijoiden kuten Ari-Pekka Meurosen, Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö, tekevät toimenpiteitä joutsenolaisten asukkaiden kanssa yleisen turvallisuusilmapiirin kartoittamisen ja mahdollisen parantamisen kanssa. – Otamme yhteyttä muun muassa nuoriin yhdessä nuorisotoimen kanssa ja laaditaan yhdessä nuorten kanssa käyttäytymissäännöt julkisilla paikoilla oleskeluun, teemme myös asukaskyselyitä ja järjestämme keskustelu-iltoja aiheesta joutsenolaisille, kertoo Pia Haakana, Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö, joka vastaa Asukkaiden Lappeenranta-toiminnasta.

Info -tilaisuus ma 5.6.2017 Joutsenon keskustan kaupoille, kauppiaille, yrittäjille ja muille toimijoille

Lappeenrannan kaupunki haluaa edesauttaa asioiden eteenpäin viemistä ja järjestää Joutsenon keskustataajaman kaupoille, kauppiaille, yrittäjille ja muille toimijoille info -tilaisuuden Joutseno -talon yläkerrassa ma 5.6.2017 klo 18 alkaen, Kesolantie 1, 54100 Joutseno.

- Tämän tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa miten Joutsenon keskustataajaman kaupalliset toimijat kokevat tilanteen omalta osaltaan. Kylävartija / turvamyyjä ajatusta jo esille tuoneet kaupalliset toimijat kertovat tilaisuudessa mistä on kysymys ja miten tällainen toiminta toimisi ja kuinka paljon olisi kustannus sekä miten se parhaiten saataisiin jaettua mahdollisimman monen eri toimijan kesken, toteaa asukasyhteyshenkilö tilaisuudesta.

- Joutsenossa on hyvä asua ja toimia eli missään tapauksessa emme lähde ylireagoimaan esiin tulleiden asioiden kanssa, mutta kuten Markku Kujalakin palaverissamme totesi, tehdään Joutsenosta yhdessä entistä parempi paikka asua ja olla, toteaa Pia Haakana.

Lisätietoja
Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 5494 740
Ari-Pekka Meuronen, turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 358 1443