Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus maisematyöluvasta/410 Hartikkalan kylä
Ajankohtaista
29.12.2017 5:00

Julkipanokuulutus maisematyöluvasta/410 Hartikkalan kylä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 27.12.2017 § 165 myöntää yksityishenkilöille MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan puiden kaatamiseen 410 Hartikkalan kylän tilalle Mäkelä RN:o 1:111 (405-410-1-111) seuraavilla ehdoilla:

  • Maisematöitä ei voi aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty ja aloitusilmoitus on tehty. Ennen työn aloittamista on saatava aloituslupa rakennusvalvonnalta.
  • Kaikki puusto on poistettava siltä etäisyydeltä, jolta puusto yltää rautatielle kaatuessaan.
  • Ajoura on tehtävä hakijan tilan (Mäkelä) puolelle rata-alueen rajalle.
  • Kiinteistölle ei saa istuttaa sellaisia puita, jotka kasvaessaan voivat aiheuttaa vaaraa rautatieliikenteelle.
  • Hakkuun yhteydessä tulee säästää lahoja lehtipuita.

Lisäksi suositellaan, että:

  • hakkuutähteet tulee poistaa vakiintuneilta poluilta.
  • hakkuuta ei tulisi tehdä lintujen pesintäaikana.

Päätös tässä asiassa annetaan 2.1.2018 julkipanon jälkeen ja lupa on voimassa 3 vuotta tämän päätöksen antamisesta lukien.

Valitusaika päättyy 1.2.2018.

Lappeenrannassa 29.12.2017

Kaupunkikehityslautakunta