Palvelut
Valitse taso
Ajankohtaista
21.12.2016 14:32

Kiitos kuluneesta vuodesta

Yhdessä Yrittäen hanke kiittää kaikkia yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta!

Onnistuneen yhteistyön avulla olemme saavuttaneet tähänastiset tavoitteemme, lämmin kiitos teille kaikille!
Yhdessä Yrittäen hanke aloitettiin keväällä ja heti alkuvaiheessa kartoitettiin avustavien tehtävien määrää, ostopotentiaalia ja – halukkuutta, hintatasoa sekä yhteiskunnallisen yrityksen imagoa.
Tulosten perusteella aloitettiin valmistautuminen tulevaan työllisyyskokeiluun, joka toteutetaan vuoden 2017 alusta alkaen. Kokeilun onnistuminen on edellytys hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.
Työllisyyskokeilua varten on työstetty mm. tilausjärjestelmää, joka toimii työn ja työntekijöiden yhteen sovittajana sekä lukujärjestyksenä ja kalenterina hallinnointia varten. Lisäksi yritysten mukaan houkuttelemiseksi on suunniteltu laaja markkinointikampanja ja työllistettäville järjestettävän valmennuksen kilpailutus on saatu päätökseen.
Lisäksi ensimmäiset työllistettävät ovat ilmoittautuneet kokeiluun ja rekrytointiprosessi on saatu käyntiin. Näissä positiivisissa tunnelmissa on hyvä jatkaa kohti työllisyyskokeilua!

Oikein rauhallista joulun aikaa ja menestystä ensi vuodelle!

Toivottaa hanke-tontut

Lisätiedot projektipäällikkö Julia Lindqvist julia.lindqvist@lappeenranta.fi p. 040 704 9557