Etusivu PalvelutLappeenrannan Lappeen koulussa mitattiin lukunopeuksia ja keskityttiin lukemisen harjoitteluun
Ajankohtaista
16.6.2017 15:40

Lappeenrannan Lappeen koulussa mitattiin lukunopeuksia ja keskityttiin lukemisen harjoitteluun

lapset lukee_Marika Haapalainen_382x300.jpgLappeenrannan Lappeen koulun toisella luokalla keskityttiin kuluneena lukuvuotena normaalia ahkerammin lukemisen harjoitteluun. Tavoitteena oli kehittää ja seurata lapsien lukunopeuden kehittymistä. Tarkalla seurannalla ja ponnekkailla toimenpiteillä oli merkittävä vaikutus lasten lukunopeuden edistymiseen.

Lappeen koulun laaja-alaiset erityisopettajat Riikka Qvintus ja Marika Haapalainen olivat huomanneet, että jotkut lapset, jotka osasivat lukea jo ensimmäiselle luokalle tullessa, jäivät vuoden aikana niiden lasten jalkoihin, jotka oppivat lukemaan koulussa.

– Lukemisen eteen ei välttämättä tehty juuri mitään, vaan on ajateltu vain, että nythän lapsi osaa lukea ja kaikki sujuu itsestään. Lukemisen kanssa kilpailee lisäksi niin monta uutta asiaa sekä koulussa ja vapaa-ajalla, ettei ole ihme, että lukemisen taso huolestuttaa valtakunnallisestikin.

Qvintus ja Haapalainen pohdiskelivat, mikä voisi olla alkuopetuksen jälkeen riittävä lukunopeuden taso, jotta koulunkäynti kolmannella luokalla ja siitä eteenpäin sujuisi hyvin. He etsivät tietoa ennalta määritellyistä lukunopeuden rajoista kuitenkin tuloksetta.

– Kysyimme apua myös Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori Leena Holopaiselta. Hän sanoi, ettei riittävän lukunopeuden rajoja ole virallisesti määritelty ja kertoi, että voisimme itse määritellä rajat luettamalla yli sata lasta.

Syksyllä Lappeen koulussa toisella luokalla aloittaneille järjestettiinkin lukutesti, jonka aineistoon määriteltiin sujuvan lukemisen ja huolen rajat ja keskiarvot. Lukuvuoden aikana koulussa tehtiin määrätietoisesti ja ahkerasti töitä lukemisen eteen. Koulun opettajille jaettiin infopaketit lukemisen sujuvuuden opettamisesta (Lukimat) ja harjoittamisesta (KUMMI). Vanhemmille puolestaan kerrottiin lasten syksyn testitulokset.

Opettajat kannustivat lapsia lukemaan monin eri tavoin. Lukemiselle varattiin aikaa oppitunneilta, luokissa oli erilaisia lukuhaasteita, oppilaita kannustettiin lukudiplomin suorittamiseen ja ylipäätään lukemiselle annettiin aiempaa suurempi arvo. Lukuasioita käytiin läpi myös vanhempainilloissa ja kotona. Lisäksi huoltajille teetätettiin kysely keväällä lukemisen kotiopintoihin liittyen.

Tokaluokkalaisten lukutaito testattiin uudestaan keväällä. Lukuvuoden aikana tehty vahva työ vaikutti merkittävästi lasten lukunopeuden kehittämiseen. Qvintus ja Haapalainen laskivat lukutestien tuloksista edistymisprosentin. Tuloksista kävi ilmi, että Lappeen koulun tokaluokkalaisten lukunopeus oli kehittynyt keskimäärin huikeat 89 % lukuvuoden aikana.

– Niinkin yksinkertaisella asialla, kuin kiinnittämällä asiaan huomiota ja varaamalla lukemiselle aikaa, voidaan saada paljon aikaiseksi. Hitaasti, mutta sujuvasti lukevat lapset saavuttivat keskitason. Kun lukeminen sanojen tunnistuksen kannalta tavallaan automatisoituu, sujuvuus ja nopeus yltävät hyvälle tasolle, vaikka lapsi ei lukisikaan kiirehtimällä.

Rohkaisevien tulosten myötä lukunopeuden kehittämiseen aiotaan panostaa Lappeen koulussa myös jatkossa. Lukunopeutta mitataan ensimmäisen luokan osalta keväällä ja toisen luokan osalta syksyllä ja keväällä. Samalla tarkennetaan saatuja lukunopeuden rajoja ja luodaan pysyviä käytänteitä lukutaidon jatkuvaan kehittämiseen. Huoltajia informoidaan asiasta jo koulutulokkaiden vanhempainillassa. Qvintuksen ja Haapalaisen mukaan lukunopeuden mittaaminen on hyvä työkalu kehityksen seuraamiseen

– Yritämmekin seuraavaksi löytää sopivan tekstin myös kolmasluokkalaisille, jotta voimme seurata kehityksen jatkumista myös ylemmillä luokilla. Pyrimme tekemään koulussa lukutaidon eteen paljon, jotta heikko lukutaito ei olisi muun oppimisen esteenä. Kotien rooli on kuitenkin korvaamaton. Kaikki alkaa jo yhdessä luetuista iltasaduista. Toivomme, että vanhemmat jaksavat kannustaa ja tukea lapsiaan lukemisessa ja arvostavat hyvää lukutaitoa.

Kuva: Lappeen koulun tokaluokkalaiset keskittyivät kuluneena lukuvuotena lukemisen harjoitteluun normaalia ahkerammin. Kuvaaja: Marika Haapalainen.


Lisätietoja:

Lappeen koulun laaja-alaiset erityisopettajat
Riikka Qvintus, riikka.qvintus(at)lappeenranta.fi, Marika Haapalainen, marika.haapalainen(at)lappeenranta.fi