Etusivu PalvelutLappeenrannan keskustaajaman itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotus kaupunginvaltuustossa maanantaina 13. marraskuuta
Ajankohtaista
9.11.2017 15:00

Lappeenrannan keskustaajaman itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotus kaupunginvaltuustossa maanantaina 13. marraskuuta

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata nettilähetyksestä maanantaina 13. marraskuuta klo 18.30 alkaen. Esityslistalla on muun muassa Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotus.
Banneri valtuusto verkossa 224X124.jpg
Itäinen osayleiskaava-alue käsittää noin 50 km² laajuisen alueen Lappeenrannan keskustan ja Kaukaan tehtaan itäpuolella, Saimaan kanavan ympäristössä.

Itäiseen osa-alueeseen kuuluvat Lauritsalan, Lapveden, Hartikkalan, Hakalin, Kanavansuun, Mälkiän ja Laihian kaupunginosat sekä osan Mustolan kaupunginosaa.

Lisäksi alueeseen kuuluvat pohjoisessa Sudenniemi, Tuosa, Utrasaari, Lamposaari ja Riutta sekä idässä Pasala, Muukonniemi, Kotaniemi, Muukkola ja Ilottula. Mustolan eteläpuolelta alueeseen kuuluvat Pelkola sekä osa Rasalan, Karhusjärven ja Lempiälän kylää.

Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkosen mukaan itäisellä osa-alueella tavoitteena on tiivis ja eheä kaupunkirakenne, jossa asuminen, palvelut ja työpaikat sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien ja nykyisten palveluiden ja kunnallisteknisten verkostojen äärelle.

‒ Keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat Lauritsalan aluekeskuksen ja siihen liittyvän Kanavakaupungin kehittäminen, työpaikkatoimintojen ja kaupan kehittäminen Nuijamaantien varrella, taajamarakenteen eheyttäminen ja asuinrakentamisen varannon kasvattaminen. Lisäksi tavoitteena on matkailun ja virkistyksen kehittäminen Saimaan ja Saimaan kanavan ympäristössä sekä arvokkaiden luonto‐, maisema‐ ja kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttäminen, Saukkonen selvittää.

Saukkosen mukaan Lauritsalan rooli aluekeskuksena vahvistuu edelleen uusien palveluiden, rantarakentamisen, asuinrakentamisen, joukkoliikenneyhteyksien sekä jalankulku-ja pyöräilyreittien myötä. Teollisuudelle, logistiikkatoiminnalle ja rajaliikenteeseen perustuvalle kaupalle on esitetty laajennusalueita Nuijamaantien varteen.

Osayleiskaavassa on huomioitu tuleva Luumäki-Imatra-kaksoisraide ja radan parantaminen. Lauritsalaan ja Muukkoon on osoitettu asemavaraukset, joita voidaan hyödyntää, mikäli alueelle joskus tulevaisuudessa suunnitellaan paikallisjunaliikennettä.

Ympäristöhäiriöitä pyritään kaavan myötä vähentämään ja ehkäisemään. Huomiota on kiinnitetty muun muassa melun, tärinän, pölyn leviämisen ehkäisemiseen, pohjavesien suojeluun sekä Kaukaan tehtaiden suuronnettomuusriskiin varautumiseen.

‒ Osayleiskaavan toteutus voidaan aloittaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. Taajamamaisten alueiden osalta yleiskaavan toteuttaminen tapahtuu asemakaavoilla. Sen sijaan kyläalueilla ja haja-asutusalueiden rantojen osalta enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten ja omarantaisten loma-asuntojen rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella, Saukkonen havainnollistaa.

Nettilähetys näkyy kaupungin verkkosivuilla. SIIRRY LÄHETYKSEEN

Valtuustokokousta voi katsoa netistä myös jälkikäteen. Video tallennetaan kaupungin verkkosivuille pääsääntöisesti jo kokouksen jälkeisen päivän aikana, ja se löytyy kohdasta: Päätöksenteko ja talous > Kaupunginvaltuusto > Valtuuston kokousten videotallenteet.

Esityslista on luettavissa etukäteen kaupungin verkkosivuilta kohdasta Päätöksenteko ja talous > Esityslistat ja pöytäkirjat.

13.11.2017 esityslistan muita keskeisiä asioita ovat:

‒ Vihreän valtuustoryhmän aloite kaupungin henkilökunnan ja kaupungin tuottamien palveluiden käyttäjien osallistamisesta toimialojen strategiseen päätöksentekoon
‒ Suunnitelmapoistojen perusteet
‒ Lentoasemasäätiön peruspääomasijoituksen rahoitus.

LISÄTIETOJA

Viestintäjohtaja, II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu
puh.040 724 8776
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannan keskustaajaman itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotuksesta:
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä,
puh. 040 653 0745
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen,
puh. 040 653 0822
marjo.saukkonen@lappeenranta.fi