Etusivu Osallistu ja vaikutaLappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 7.5. alkaen
Ajankohtaista
8.5.2018 13:30

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 7.5. alkaen

Lappeenrannan Kaupunkisuunnittelu valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osayleisyleiskaavoja. Molempien osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat valmistuneet ja ne ovat nähtävillä 7.5–7.6.2018 kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs), sekä Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Osallisilla on mahdollisuus antaa kommentteja nähtävilläoloaikana ko. osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa kuvataan kaavoituksen kohteena olevat alueet, kaavoituksen lähtökohdat sekä alustavat tavoitteet. OAS on kaavoituksen aikana muuttuva asiakirja. Siinä kuvataan, mitä alueelle suunnitellaan ja kuinka suunnittelu etenee. Lisäksi kerrotaan, miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten vuorovaikutus järjestetään ja miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät.
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien lisäksi 7.5.2018 julkaistaan myös osayleiskaavoihin liittyviä selvitysluonnoksia, kuten luontoselvitys sekä maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Selvityksissä kuvataan kaava-alueiden nykytilaa, ominaispiirteitä ja arvoja. Selvityksiä täydennetään ja tehdään lisää kaavatyön edetessä tarpeen mukaan.
 
Asukkaiden kuuleminen on tärkeä osa kaavaprosessia. Tulevista asukastilaisuuksista ilmoitetaan kussakin vaiheessa kirjeitse, kaupungin virallisissa kanavissa ja sanomalehdissä. Tavoitteena on pitää asukastilaisuuksia alkuvaiheen lisäksi neljässä kohtaa kaavaprosessia.
 
Vuoden 2017 lokakuussa järjestettiin kaava-alueilla yhteensä kolme aloitusvaiheen asukastilaisuutta, joihin suunnittelijat saapuivat ns. tyhjin kartoin. Tällöin alueen asukkaat saivat kertoa omia ajatuksiaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan alueesta.
 
Tavoitteena on, että seuraava asukastilaisuus järjestetään syksyllä 2018, kun alustavat kaavaluonnokset ovat valmiita. Asukastilaisuuksien jälkeen kaavaluonnoksiin tehdään tarvittavat korjaukset ja ne laitetaan nähtäville alustavan aikataulun mukaan loppuvuodesta 2018.
 
Tavoitteena on, että eteläisten alueiden osayleiskaavat olisi kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä vuonna 2019.
 
Kaavat löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta:
 
http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/

 
Lisätietoa:
 
Marjo Saukkonen
yleiskaava-arkkitehti
puh. 040 6530 822

Annamari Kauhanen
kaavoitusinsinööri
puh. 040 575 5590

Maarit Pimiä
kaupunginarkkitehti
puh. 040 653 0745