Etusivu PalvelutLappeenrannan keskustassa sijaitsevan Pormestarin korttelin asemakaavamuutoksen kaavaluonnokset nähtäville 14. helmikuuta
Ajankohtaista
9.2.2018 13:40

Lappeenrannan keskustassa sijaitsevan Pormestarin korttelin asemakaavamuutoksen kaavaluonnokset nähtäville 14. helmikuuta

Lappeenrannan keskustassa sijaitsevan Pormestarin korttelin asemakaavamuutoksen kaavaluonnokset asetetaan nähtäville keskiviikkona 14. helmikuuta. Nähtävilläolo päättyy 9. maaliskuuta, johon mennessä asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten on mahdollista esittää kirjallisesti näkemyksiään ja mielipiteitään kaavaluonnoksista. Myös viranomaiset antavat lausuntonsa nähtävilläolon aikana.

Päivitettävä asemakaava-alue Pormestarin korttelissa. Kuva Lappeenrannan kaupunki ja RS Kuvapalvelu_502x337.jpgKaavaluonnoksista järjestetään asukastilaisuus tiistaina 20. helmikuuta klo 16.30−18.30 Nuijamiehen aulassa (Valtakatu 39). Tilaisuus on avoimet ovet -tyyppinen eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana.

Nähtäville asetetaan kaksi toisistaan poikkeavaa kaavavaihtoehtoa. Toisessa vaihtoehdossa esitetään, että kortteliin sallitaan uudisrakentamista, mutta elokuvateatteri Nuijamies suojellaan ja elokuvateatteri Kino-Aulan voi purkaa. Toisessa vaihtoehdossa esitetään, että kortteliin sallitaan uudisrakentamista, mutta molemmat elokuvateatterit voi purkaa.
Lisäksi kaavaluonnoksissa esitetään yhtä alavaihtoehtoa, jossa Nuijamies suojellaan, mutta sen takaosan voi purkaa, jotta pystyttäisiin rakentamaan maanalainen ajoyhteys rakennuksen takaosan kautta kortteliin.

Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että Nuijamiehen säilyttävässä vaihtoehdossa sallitaan enemmän uudisrakentamista kuin vaihtoehdossa, jossa molemmat elokuvateatterit purettaisiin.

− Suuremmalla rakennusoikeudella kannustetaan rakennusten omistajia Nuijamiehen suojeluun, Pimiä selventää.

Hänen mukaansa asemakaavavalmistelun aikana on tutkittu kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja korttelin kehittämiseksi, ja kaavaselostuksessa esitellään tarkemmin viittä tutkittua vaihtoehtoa. Asemakaavaluonnoksia on laadittu tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajan Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajien kanssa.

Kaupunginarkkitehti painottaa, että asemakaavamuutoksella ratkaistaan kaupungin keskeisellä paikalla olevan korttelin kehittäminen osana ydinkeskustaa ja samalla vanhojen elokuvateattereiden suojelukysymykset.

Suojelukysymysten lisäksi esitettyjen vaihtoehtojen valintaan ovat vaikuttaneet pysäköintimahdollisuudet, kulkuyhteydet ja lisärakennusoikeudet.

Pormestarin korttelin sijainti Lappeenrannan keskustassa_495x358.jpgPormestarin korttelin asemakaavamuutokseen sisältyvät naapurikiinteistöistä Saimaanlinna, Viljelytalo ja Kassatalo eli vanha Etelä-Karjalan Osuuspankin talo. Näiden osalta asemakaava päivitetään vastaamaan jo toteutunutta tilannetta. Myös Paasikivenpuisto ja Pormestarinkatu sisältyvät päivitettävään asemakaava-alueeseen.

Molemmissa esitettävissä kaavavaihtoehdoissa osoitetaan uusi jalankulkuyhteys Pormestarinkadulta Valtakadulle. Kaava antaa mahdollisuuden myös maanalaisen pysäköintitalon laajentamiseen Paasikivenpuiston ja Pormestarinkadun alle.

Maarit Pimiä kannustaa asukkaita ja kaikkia asiasta kiinnostuneita osallistumaan asukastilaisuuteen, tutustumaan kaava-aineistoon ja jättämään mielipiteensä kaavaluonnoksista.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus havainnekuvineen sekä kaavan muu valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 14.2.–9.3.2018 Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros, kaavoitus) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 9.3.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Liitteenä:
Kuva, jossa esitetään päivitettävä asemakaava-alue Pormestarin korttelissa. Kuva Lappeenrannan kaupunki ja RS Kuvapalvelu
Kartta, jossa osoitetaan Pormestarin korttelin sijainti Lappeenrannan keskustassa.

Lisätietoja:
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745,
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, puh. 040 660 5662
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Kaavahankkeen verkkosivu: http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Pormestarin-kortteli