Etusivu PalvelutLappeenrannassa asukkaiden tyytyväisyys kuntapalveluihin ja niiden saatavuuteen on huomattavasti parantunut
Ajankohtaista
21.12.2017 8:00

Lappeenrannassa asukkaiden tyytyväisyys kuntapalveluihin ja niiden saatavuuteen on huomattavasti parantunut

Suomen Kuntaliiton keväällä 2017 toteuttaman kuntalaiskyselyn mukaan Lappeenrannan asukkaiden tyytyväisyys eri kuntapalveluihin ja niiden saatavuuteen on parantunut huomattavasti verrattuna edelliseen, vuonna 2015 tehtyyn tutkimukseen.

Palvelujen saatavuuden arvioinnissa Lappeenranta on yhdessä Paltamon kunnan kanssa eniten asukasarviotaan parantanut kunta. Kokonaisuutena tyytyväisyys kuntapalveluihin parani Lappeenrannassa kolmanneksi eniten tutkimuskuntien joukossa.

Lappeenrannan saama kokonaisarvosana 3,8 on keskitasoa tutkimukseen osallistuneen 40 kunnan joukossa. Arvosteluasteikkona käytettiin asteikkoa 1−5. Vuonna 2015 palvelutyytyväisyyden arvosana oli Lappeenrannassa 3,60.

Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen kertoo, että tyytyväisyys parani kaikkien toimialojen palveluja kohtaan.

− Eniten nousua oli Eksoten palvelussa, varsinkin terveyspalveluissa ja niiden saatavuudessa, ja toiseksi eniten nousi tyytyväisyys teknisiin palveluihin. Vaikka palvelutyytyväisyys nousi kaikilla aloilla, tyytyväisyydessä oli huomattavia eroja palvelujen välillä, Heinonen vertaa.

Tyytyväisimpiä lappeenrantalaiset olivat jätehuolto- ja kierrätyspalveluihin, kirjastoon sekä hammashoitoon. Niiden arvosana oli yli neljän. Sen sijaan palvelutyytyväisyys vanhuspalveluita, kotihoitoa, toimeentulotukea sekä katujen ja teiden hoitoa kohtaan jäi alle kolmosen.

Markku Heinosta ilahduttaa varsinkin tyytyväisyyden lisääntyminen terveyspalveluissa. Hän osasi odottaa, että esimerkiksi jätehuoltoon ollaan yleisesti tyytyväisiä.

− Terveyspalvelujen tuloksissa näkyy, että hoitojonot ovat lyhentyneet. Myös lääkärille ja päivystykseen pääsyä on helpotettu. Jätehuolto kerää meillä hyviä arvosanoja, koska jätteiden erittelyä ryhdyttiin Lappeenrannassa toteuttamaan Suomen ensimmäisten kuntien joukossa.

Lappeenrannassa kyselyyn vastasi 533 kuntalaista.

Suomalaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin on kasvanut

Kuntaliiton kyselytutkimus osoittaa, että kaikenkaikkiaan suomalaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin on kasvanut. Yhdeksän kymmenestä kevään 2017 kuntalaiskyselyyn vastan-neesta kuntalaisesta on pikemmin tyytyväinen kuin tyytymätön kunnallisiin palveluihin.

Arviot kunnallisten palvelujen hoidosta sekä saatavuudesta ja saavutettavuudesta ovat parantuneet vuodesta 2015. Palveluja käyttäneet ovat pääsääntöisesti tyytyväisempiä kuin ne, joilta puuttuu omakohtaista kokemusta palvelujen käytöstä.

Runsaat puolet (54 prosenttia) kuntalaisista pitää tärkeänä mahdollisuutta valita palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Liki kolmannes vastaajista ei ottanut tähän kantaa.

Tutkimukseen vastasi noin 12 000 suomalaista. Kyselyssä kuntalaisia pyydettiin arvioimaan 43 eri palvelua.

Kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Edelliset vastaavanlaajuiset kyselyt tehtiin vuosina 2015, 2011 ja 2008.

Ohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia ympäri Suomea. Ohjelma on eri tutkimus- ja rahoittajatahojen yhteinen, ja sitä koordinoi Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki
kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh. 040 581 1998
markku.heinonen(at)lappeenranta.fi

Suomen Kuntaliitto
tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634
marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätietoja tutkimusohjelmasta: www.kunnat.net/arttu2

Lisätietoja kuntalaistutkimuksen Lappeenrannan tuloksista:
http://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=10883d29-b2f1-473d-a0e5-36b306254192