Ajankohtaista
26.9.2017 13:15

Liiketoimintasuunnitelman toteuttaja valittu

Yhdessä Yrittäen hankkeen viimeinen rutistus yhteisen yrityksen toimintaedellytysten selvittämiseksi on saatu alulle. Hankesuunnitelman mukaisesti liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen kilpailutettiin loppukesästä 2017. Kilpailutuksessa pyydettiin myös ottamaan kantaa maakunnalliseen mallinnukseen, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa.

Tarjouksen jättöpäivään mennessä tarjouksia tuli neljä kappaletta: Tamora Oy:ltä, Eminko Oy:ltä, Spiralia Oy:ltä ja Suomen Säätiötilipalvelu Oy:ltä. Tiukan vertailun tuloksena liiketoimintasuunnitelman toteuttajaksi valikoitui Spiralia Oy. Yritys toimii Lahdessa ja on erikoistunut mm. liiketoimintasuunnitelmien selvityksiin.

Kilpailutuksessa painotettiin liiketoimintasuunnitelman varsinaisia laskelmia ja haettiin kokonaisedullisinta tarjousta, jonka sisällön pystyi suhteuttamaan hintaan.
Alan kokemuksen vertailuperusteena käytettiin kattavia, tarkkoja ja realistisia laskelmia. Lisäksi yritysmuodoista pyydettiin selkeää kannanottoa, perustelua ja vertailua. Myös kokemus työttömyyden hoidosta ja näkemys vastaavanlaisten yritysten toiminnasta olivat vertailuperusteina. Maakunnallisen mallin huomioimisessa taas vertailtiin kokemusta maakunnallisen tai yli kuntarajojen menevän toiminnan toteuttamisesta ja suunnittelemisesta sekä ehdotuksista kuinka Etelä-Karjalan alueella tulisi toimia.

Nyt kilpailutetun liiketoimintasuunnitelman tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Hankerahoitukselle toteutettu liiketoimintasuunnitelma julkaistaan vapaasti käytettäväksi sen valmistuttua ja sen taustietoina käytetään hankkeessa tehtyä kolmannen sektorin selvitystä, kuntakokeilun liiketoimintasuunnitelmaa sekä juuri päättyvän kuuden kuukauden työllisyyskokeilun tuloksia.

Yhdessä Yrittäen -hankkeessa keskitytään seuraavat kuukaudet työllisyyskokeilun tulosten analysointiin sekä käsikirjan kirjoittamiseen liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen lisäksi.