Etusivu PalvelutLuukkaan jätevedenpumppaamolla ylivuoto 13.7.
Ajankohtaista
17.7.2017 14:50

Luukkaan jätevedenpumppaamolla ylivuoto 13.7.

Luukkaan jätevedenpumppaamolla havaittiin toimintahäiriö torstaina 13.7.2017. Toimintahäiriön seurauksena pumppaamon toiminta ei ollut normaalia ja jätevettä pääsi ylivuotoviemärin kautta Saimaaseen. Tarkempi ylivuotopaikka on Luukkaansalmen sillan länsipuolella. Jätevettä päätyi vesistöön noin 2800 kuutiota.

Jätevesipäästön seurauksena käynnistettiin vesistön laadun seuranta välittömästi vesinäytteiden ottamisella yhteistyössä Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimuksen Oy:n sekä paikallisen Ympäristötoimen kanssa.

Perjantaina 14.7. saatujen alustavien tulosten perusteella vaikutti siltä, että päästö oli laimentunut salmen virtauksen ansiosta. Luukkaansalmen verrattain suuren virtaaman (noin 40 kuutiota sekunnissa) ja siten nopean veden vaihtuvuuden laimenemisvaikutuksen ansiosta päästöllä ei ole odotettavissa pitkäaikaisia vaikutuksia vesistön hygieeniseen laatuun.

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy otti perjantaiaamuna vesinäytteet kolmelta näytepisteeltä, jotka sijoittuivat Luukkaansalmen ja Lamposaaren välille. Vesinäytteitä otettiin jokaiselta näytepisteeltä koko vesipatsaasta useasta eri syvyydestä. Näytteenoton pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää hygieniaindikaattoreina käytettävien bakteerien esiintymistä vesistössä.

Vesinäytteet tutkittiin viikonlopun aikana ja tuloksista valmistauduttiin tiedottamaan välittömästi tilanteen niin vaatiessa. Viimeiset näytetulokset valmistuivat sunnuntaina 16.7.

Viikonlopun aikana valmistuneissa bakteerianalyyseissä ei havaittu uimaveden laadulle asetettujen raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia, joskin jätevesivaikutus oli havaittavissa.

Perjantaina 14.7. otetuissa vesistönäytteissä oli E. coli -bakteereita enimmillään 41 mpn/100 ml ja suolistoperäisiä enterokokkeja enimmillään 15 pmy/100 ml.

Uimavedelle on sosiaali- ja terveysministeriö antanut toimenpiderajat, jotka ovat E. coli -bakteereille 1000 mpn/100 ml ja suolistoperäisille enterokokeille 400 pmy/100 ml.

Lappeenrannan alueen yleisien uimarantojen vesinäytteissä havaitaan normaalisti nollasta muutamaan kymmeneen pesäkettä, joten otettujen vesistönäytteiden bakteerihavainnot ovat melko tavanomaisia. Tämänhetkisten tulosten perusteella uimiselle ei ole rajoitteita. Päästöllä ei myöskään ole vaikutusta Myllysaaren tai kaupunginlahden veden laatuun, koska Luukkaansalmessa vesi virtaa kohti itää.