Etusivu PalvelutNykyaikainen oppiminen esillä Lappeenrannassa 21.–22.3.2018
Ajankohtaista
5.3.2018 10:58

Nykyaikainen oppiminen esillä Lappeenrannassa 21.–22.3.2018

Tiedotetta muokattu 7.3.2018: Ilmoittautumisaikaa jatkettu 18.3. saakka

Nykyajan oppiminen on esillä Lappeenrannassa 21.–22.3.2018 järjestettävillä Etelä-Suomen oppimisen ja kasvun tuen päivillä. Kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnatussa tapahtumassa tutkaillaan, miltä suomalainen koulu vuonna 2018 näyttää, miltä se tuntuu ja mihin sieltä kurkotellaan. Teemana on ”Yksilöllistä polkua eteenpäin”.

Kaupungintalolla järjestettävässä tapahtumassa pääsee tutustumaan eri tahojen kehittämiin oppimisen malleihin 25 erilaisessa työpajassa sekä luentojaksoilla. Saimaan mediakeskuksen projektipäällikkö Petja Pyykkösen mukaan tapahtumassa kuulee myös lisää ratkaisukeskeisestä toimintakulttuurista.

– Lappeenrannan peruskoulut ovat olleet valtakunnallisesti edelläkävijöitä oppimisen kehittämisessä. Esimerkiksi arviointikulttuuria, erityisopetusta ja yksilöllistä oppimista on kehitetty useissa kouluissa. Kehittämisen taustalla on Lappeenrannan peruskoulujen ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri, joka on valittu sadan globaalin HundrED-koulutusinnovaation joukkoon.

Etelä-Suomen oppimisen ja kasvun tuen päivien tavoitteena on jatkaa peruskoulujen oppimisen hyvää kehittämistyötä ja lisätä alueellista yhteistyötä. Tapahtuma on osallistujille ilmainen, mutta osallistujien tulee ilmoittautua verkkolomakkeen kautta mukaan viimeistään 18.3.2018 (ilmoittautumisaikaa jatkettu, alkuperäinen päättyi 6.3.)

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Opetushallituksen, Lappeenrannan kaupungin ja Valteri-koulun kanssa. Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja ja yhteistyötä kouluille.

Koulussa_Mikko Nikkinen_352x235.jpgPeruskouluissa painotus on siirtynyt sisällöistä taitoihin

Peruskoulujen opetussuunnitelma uudistui vuonna 2016, jolloin opetuksessa painotus siirtyi sisällöistä taitoihin.

Tutkimusten mukaan opetusmetodi, jossa opettaja kertoo luokan edessä, miten asiat ovat, ja oppilas kuuntelee, ei enää vastaa nykymaailman haasteisiin. Sen sijaan tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että oppilaat oppivat parhaiten, kun he saavat itse luoda tavoitteet oppimiselleen, pääsevät etenemään omaa tahtiaan ja opettelevat uusia asioita tutkimalla niitä ja niiden takana olevia ilmiöitä.

Petja Pyykkönen sanoo, että enää ei esimerkiksi opetella ulkoa lintulajeja, vaan harjoitellaan tiedonhankintataitoja, joiden avulla tarvittaessa löytää oikean lintulajin.

– Samaan tapaan ei myöskään lueta vaikkapa ilmastosta, vaan tutkitaan sitä ja tehdään tuloksista päätelmiä.

– Peruskoulujen perimmäinen tehtävä on valmistaa oppilaita vastaanottamaan tulevaisuuden haasteet. Tärkeä kysymys peruskoulumaailmassa onkin tällä hetkellä, mitä oppeja tämän hetken koululaiset tulevat elämänsä aikana tarvitsemaan.

Pyykkönen kuvailee nykypäivän koulunkäyntiä erilaiseksi kuin mitä se oli nykyoppilaiden huoltajien kouluaikoina.

– Kokeilu ja virheiden tekeminen kuuluu tavoitteiden saavuttamiseen. Ryhmätyö- ja ajattelutaidot ovat osa jokapäiväistä työskentelyä. Koulussa viihdytään ja tuetaan toisia.

Opettajien tehtävän suuntaus on muuttumassa opettamisesta oppimiseksi. Pyykkösen mukaan oppilaiden tulisi omistaa itse oma oppimisensa ja työskennellä itsenäisesti omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Oppilaat voivat usein valita itse opiskelupaikkansa ja tehdä tehtävät itsenäisesti. Kaikilta tämä ei aluksi onnistu – siksi opettaja on yhä olemassa. Hän ohjaa oppijoita oikeaan suuntaan ja neuvoo tarvittaessa. Näin oppilas ei jää koskaan yksin. Motivoitunut ja itsenäisesti ajatteleva lapsi pääsee elämässä muita pidemmälle, koska hän osaa työskennellä itsensä eteen, vaikka vanhempi ei olisi selän takana asiaa edistämässä.

Kuva: Lappeen koulun oppilaita. Kuvaaja: Mikko Nikkinen.

Lisätietoja:

Petja Pyykkönen
Projektipäällikkö
Saimaan mediakeskus
p. 040 637 4494
petja.pyykkonen(at)lappeenranta.fi

Satu Harjunen
Projektikoordinaattori
Saimaan mediakeskus
satu.harjunen(at)lappee.fi

Ilmoittautuminen Etelä-Suomen oppimisen ja kasvun tuen päiville: https://tinyurl.com/y7cyuotx

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: http://www.avi.fi/web/avi/avi-etela-suomi
Opetushallitus: http://www.oph.fi/
Valteri koulu: https://www.valteri.fi/
Saimaan mediakeskus: http://smeke.fi/
Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke: https://yksilollinenoppiminen.wordpress.com/

Tutkimuslinkit
- Uudet pedagogiset toimintamallit: http://eduhakkerit.fi/
- Benjamin S. Bloom: http://maot.fi/oppimisymparisto/mastery-learning/
- Marika Toivola http://www.flippedlearning.fi/
- Najat Ouakrim-Soivio http://arviointi.fi/