Etusivu Osallistu ja vaikutaOmatoimista oman asuinympäristön siistimistä Lappeenrannassa
Ajankohtaista
13.5.2016 12:15

Omatoimista oman asuinympäristön siistimistä Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunki on suunnitellut uuden toimintamallin käyttöönottoa asemakaava-alueen asuinalueilla ja niiden lähiympäristössä asumisviihtyvyyden ja yleisen siisteyden parantamiseksi.

Tämä toimintamalli esitellään kaupungin tekniselle lautakunnalle ensi keskiviikon 18.5. kokouksessa. Toimintamallin lähtökohtana on kaupunginvaltuuston hyväksymä Lappeenranta 2028 -strategia: ”Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.”

Strategiassa, johon kysyttiin laajasti myös asukkaiden mielipiteitä, korostetaan kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta. Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin merkitystä kaupungin menestymiselle pidetään oleellisena. Asukkaiden halutaan osallistuvan kaupungin kehittämiseen. Näissä toimintatavoissa korostuvat kuntalaisten osallisuus ja asiakaskeskeisyys.

Omatoimista oman asuinympäristön siistimistä kuvaaja Pia Haakana.jpgEsitettävässä toimintamallissa asukkaille annetaan mahdollisuus hoitaa itse omaa asuin- ja lähiympäristöään tiettyjen periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

- Vastuu yleisten alueiden ylläpidosta on kaupungin, mutta valitettavasti kaupungin resurssit tonttien reuna-alueiden siistimiseen ovat nykyisin rajalliset, kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo taustaa uuden toimintamallin käyttöönotolle

Tolonen toteaa myös, että toimintamallin käyttöönoton positiivisena vaikutuksena on asuinviihtyvyyden ja yleisen siisteyden lisäksi myös haitallisten vieraslajien torjuminen ja poistaminen. Haitallisia vieraskasvilajeja ovat muun muassa jättipalsami, komealupiini, japanintatar sekä vieraseläinlajeja ovat lehtikotilo ja espanjansiruetana.

Jos tekninen lautakunta hyväksyy esityksen, uusi toimintamalli otetaan käyttöön koemielessä korkeintaan vuoden 2017 loppuun. Vastaava toimintamalli on käytössä jo muun muassa Mikkelissä ja Varkaudessa, joissa on saatu toiminnasta hyviä kokemuksia.

Asukkaiden toimesta tapahtuva asuin- ja lähiympäristöjen hoito tapahtuu kaikilta osin asukkaiden omalla vastuulla. Lappeenrannan kaupunki ei vastaa miltään osin toiminnassa asukkaille mahdollisesti aiheutuvista tapaturmista tai muista vahingoista eikä vahingoista, joita toiminnassa saattaisi aiheutua jollekin kolmannelle osapuolelle. Lappeenrannan kaupunki suosittelee, että toimintaan osallistuva vakuuttaa itsensä tapaturma- ja vastuuvakuutuksin mahdollisten tapaturmien ja vahinkojen varalta.

Uusi hanke tukee asukaslähtöistä toimintaa

”Myö tehään porukalla” Elinvoimaa ja Osallisuutta -hanke mahdollistaa asukkaiden ideoiman ja toteuttaman toiminnan, kertoo hankekoordinaattori Marika Heinilä.

Lappeenrannan kaupungin uusi toimintamalli asemakaava-alueen asuin-ja lähiympäristöjen siistimisestä omatoimisesti ja kaupungin uusi hanke luovat mahdollisuuden toteuttaa hankkeen puitteissa isompaa yhteisöllistä asuinympäristön siistimistalkoota, huomioon ottaen rahoitusehtojen sallimat rajat.

– Esimerkiksi jos jonkun korttelin väki päättää yhdessä järjestää oman lähiympäristönsä asuinalueen isommat siistimistalkoot, voidaan se toteuttaa ”Myö tehään porukalla” -hankkeen puitteissa, ilman että asukkaille tulee itselleen kuluja omatoimisesta siistimisestä, jonka kaupungin uusi esitetty toimintamalli mahdollistaisi, hankekoordinaattori ja kaupunginpuutarhuri toteavat.

Miten uusi hanke mahdollistaa asukaslähtöistä toimintaa?

Lappeenrannan kaupunki on ”Myö tehään porukalla” toiminnassa mahdollistava osapuoli, asukkaat ideoiva ja toteuttava osapuoli.

Asukkaiden on löydettävä idea tai kehittämisajatus esimerkiksi asumisviihtyvyyden parantamiseksi omassa lähiympäristössä.

Seuraava vaihe on toteuttajien etsintä. Kaupunki ei voi olla toteuttaja, vaan asukkaiden tulee toteuttaa toiminta omin toimin. Kaupunki rahoittaa toiminnan, jos se sopii hankkeen toimintalinjojen raameihin ja sallii näin rahoittamisen.

Merkittävänä teemana uudessa ESR -hankkeessa on asukkaiden omatoimisuuden, osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen kaikkien Lappeenrannan keskustataajaman asukkaiden keskuudessa, mutta erityisesti syrjäytymisvaarassa ja työelämän ulkopuolella olevissa asukkaissa. - Yhteinen toiminta saa aikaan yhteisöllisyyttä ja asukkaan aktivoitumista ja sitä kautta parempaa elämänhallintaa, Heinilä kuvaa kohderyhmän tavoitettavuutta.

(Kuva: Pia Haakana)

Lisätietoa:

Hannu Tolonen, kaupunginpuutarhuri, Lappeenrannan kaupunki, puh. 0400 856 066
Risto Laukas, Metsätalouspäällikkö, Lappeenrannan kaupunki, puh. 0400 257 165
Marika Heinilä, hankekoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 621 4084
Pia Haakana, Lappeenrannan kaupunki, asukasyhteyshenkilö, puh. 040 5494 740