Etusivu Osallistu ja vaikutaRakuunamäen kaavoista asukastilaisuus 27.11.2017
Ajankohtaista
23.11.2017 10:12

Rakuunamäen kaavoista asukastilaisuus 27.11.2017

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan ja osayleiskaavan muutoksia Leirin kaupunginosaan Rakuunamäen alueelle.

Rakuunamäki.jpgAsemakaava- ja osayleiskaavamuutoksilla mahdollistetaan Puolustusvoimien käytöstä poistuvien rakennusten uudiskäyttö sekä varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin. Samalla Rakuunamäen osayleiskaava päivitetään ja kytketään Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 -työhön.

Alustavia asemakaava- ja yleiskaavaluonnoksia esitellään maanantaina 27.11.2017 klo 16–19 Upseerikerholla, osoitteessa Upseeritie 2. Tilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” - periaatteella eli paikalle on mahdollista saapua itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

Tilaisuudessa toivotaan alueen asukkaiden ja toimijoiden ajatuksia kaavamuutoksista sekä mahdollisia muutostarpeita esim. alueella olevia kiinteistöjä koskien. Asemakaava- ja osayleiskaavaluonnos tulevat virallisesti nähtäville alkuvuodesta 2018.

Rakuunamäen osayleiskaavasta on laadittu nyt alkuun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osayleiskaavan OAS on nähtävillä mielipiteiden keräämistä ja lausuntojen antamista varten 22.11. – 22.12.2017 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 22.11.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Mielipiteet ja lausunnot osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa viimeistään 22.12.2017 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Lisätietoja asemakaavamuutoksesta:
Niina Seppäläinen, kaavasuunnittelija, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 668 4499,
Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 660 5662
Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 653 0745
Lisätietoja osayleiskaavamuutoksesta:
Marjo Saukkonen, yleiskaava-arkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 653 0822
Annamari Kauhanen, kaavasuunnittelija, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 575 5590
Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 653 0745
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi