Etusivu PalvelutSuomen kuntapalvelujen saatavuusvertailussa Lappeenranta oli suurin nousija
Ajankohtaista
8.2.2018 9:00

Suomen kuntapalvelujen saatavuusvertailussa Lappeenranta oli suurin nousija

Lappeenrantalaiset tyytyväisimpiä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin

Suomen Kuntaliiton vuonna 2017 toteuttaman ARTTU2-kuntalaistutkimuksen mukaan asukkaiden tyytyväisyys Lappeenrannan kuntapalvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen parani 40 tutkimuskunnan joukossa eniten. Vertailuvuosi oli 2015, jolloin edellinen tutkimus tehtiin.

Kokonaistyytyväisyys kuntapalveluihin nousi Lappeenrannassa kolmanneksi eniten tutkimuskuntien joukossa. Kärkisijat menivät Kuusamolle ja Paltamolle, joka ylsi Lappeenrannan kanssa samaan tulokseen palvelujen saatavuus- ja saavutettavuusvertailussa.

Kaiken kaikkiaan tyytyväisyys kuntapalveluihin sekä niiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen parani Lappeenrannassa kaikilla kyselyyn sisältyneillä toimialoilla: kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, sosiaalipalveluissa, teknisissä palveluissa, terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa.

Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen kertoo, että Lappeenrannassa kuntalaiset olivat tyytyväisimpiä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Asteikolla 1−5 niiden kokonaisarvosana ylitti nelosen jo vuonna 2015 ja kiri nyt 4,15 arvosanaan. Mielipiteitä kysyttiin kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä kansalais- ja työväenopistosta.

Myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen saatavuus ja saavutettavuus oli kärkisijalla: arvosanaksi tuli nyt 4,09, kun vuoden 2015 arvosana hipoi nelosta (3,96).

− Erityisesti kaikille avoin kirjasto on ollut kuntalaisten suosiossa jo useissa kyselyissä peräkkäin.Varsinkin kirjastopalvelujen hoitaminen kaupungissamme sai erityistä kiitosta arvosanalla 4,44. Lappeenrannassa kirjaston saavutettavuutta on parannettu muun muassa itsepalvelua lisäämällä. Viestintää kulttuuri- ja liikuntapalveluista on kaupungissamme johdonmukaisesti kehitetty ja näin lisätty kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, Heinonen taustoittaa.

Teknisten palvelujen arvioissa Markku Heinosta ilahdutti lappeenrantalaisten tyytyväisyys kierrätykseen ja jätehuoltoon, joiden hoitoa arvostettiin 4,26 ja 4,25 edestä.

− Mielestäni tulos osoittaa, että kuntalaiset ovat paitsi tyytyväisiä kierrätyksen ja jätehuollon sujumiseen, myös sitoutuneita itse kierrättämään ja osallistumaan Lappeenrannan ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Lappeenranta onkin jo vuosia kuulunut jätehuollon uranuurtajiin Suomessa ja maailmalla, Heinonen tiivistää ja lisää, että joukkoliikenne on myös kyselystä kyselyyn parantanut tyytyväisyyslukujaan.

Palvelutyytyväisyyden kokonaisarvioinnissa toiselle sijalle nousivat terveyspalvelut (3,94) ja kolmanneksi varhaiskasvatus ja opetus (3,83). Tekniset palvelut saivat kokonaisarvosanakseen 3,64 ja sosiaalipalvelut 3,13.

Palvelut lähenivät kuntalaisia

Markku Heinonen iloitsee tyytyväisyyden lisääntymisestä palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa.

− Parantuneet luvut ovat merkkinä siitä, että palvelujen koetaan tulleen lähemmäksi kuntalaisia. Nousua oli eniten terveyspalveluissa ja seuraavaksi eniten sosiaalipalveluissa. Kolmossijalle ylsivät tekniset palvelut, johon sisältyvät kunnallinen asunto- ja tonttitarjonta, joukkoliikennepalvelut, rakennusvalvonta, jätehuolto ja kierrätys sekä teiden ja katujen hoito, kunnallistekniikka, kaavoitus ja ympäristön siisteys.

Kokonaistyytyväisyyden arvioinnissa Lappeenrannan arvosana 3,8 sijoittui vertailukuntien joukossa keskitasolle arvosteluasteikolla 1−5. Vuonna 2015 Lappeenrannan kokonaisarvosana oli 3,6.

Kokonaistyytyväisyys Lappeenrannan kuntapalvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen sai arvosanakseen 3,69. Vuonna 2015 vastaava luku oli 3,43.

Lappeenranta yhtenä veturikuntana

Markku Heinosen mukaan leimaa-antavaa ARTTU2-kyselyn kokonaistuloksissa oli, että suomalaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin on kasvanut kautta maan ja Lappeenranta on yksi tyytyväisyyden nousun vetureista.

Heinosen mielestä merkillepantavaa on myös, että todelliset käyttäjäkokemukset ovat mielikuvia parempia.

− Lappeenrantalaisten vastauksista nousi selvästi esille, että aito asiakaskokemus on merkittävästi parempi verrattuna mielikuviin. Eli ne, jotka eivät ole lainkaan käyttäneet palveluja antoivat heikompia arvosanoja kuin palveluja käyttäneet.

Suurimmat erot aitojen asiakaskokemusten ja mielikuvien välillä tulivat esille kulttuuripalveluissa, kotisairaanhoidossa ja vammaispalveluissa: palveluja käyttäneet ilmaisivat erityistä tyytyväisyyttä palvelutarjontaa kohtaan, kun taas vastaajat, jotka eivät olleet käyttäneet palvelua, arvioivat palvelut keskitasoisiksi.

Myös terveyskeskuksen lääkärivastaanotolla vierailleet olivat tyytyväisempiä saamaansa palveluun kuin ne, jotka eivät olleet vastaanotolla. Lähimpänä toisiaan käyttäjien ja ei-käyttäjien arviot olivat arvioitaessa esiopetuksen, peruskoulu- sekä oppilashuollon palveluita.

533 lappeenrantalaista vastaajaa

ARTTU2-kuntalaistutkimukseen vastasi noin 12 000 suomalaista. Vastanneista yhteensä 90 prosenttia arvioi olevansa tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin. Kysely toteutettiin keväällä 2017 ja siinä pyydettiin arvioimaan 43 eri palvelua. Lappeenrannassa 533 kuntalaista vastasi kyselyyn.

Tutkimus on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Edelliset vastaavan laajuiset kyselyt tehtiin vuosina 2015, 2011 ja 2008.

Ohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia ympäri Suomea. Ohjelmaa koordinoi Suomen Kuntaliitto.

Näkymä Lappeenrannan pääkirjastosta. Kuva Lappeenrannan kaupunki_622x252.jpg

KUVATEKSTI: ARTTU2-kuntalaistutkimuksessa kirjastopalvelujen hoitaminen sai Lappeenrannassa erityistä kiitosta. Näkymä Lappeenrannan pääkirjastosta. Kuva Lappeenrannan kaupunki.

LIITE: Lisätietoja ARTTU2-kuntalaistutkimuksen Lappeenrannan tuloksista.


Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki
kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh. 040 581 1998. Tavoitettavissa torstaina 8.2. klo 9 asti ja klo 11.30 jälkeen.
markku.heinonen(at)lappeenranta.fi

Suomen Kuntaliitto
tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, puh. 050 337 5634
marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätietoja tutkimusohjelmasta:

www.kuntaliitto.fi/arttu2  ja   https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntalaistutkimus

Lisätietoja kuntalaistutkimuksen Lappeenrannan tuloksista liitteessä.