Etusivu PalvelutVireilläolokuulutus voimassa olevan maa-ainesluvan muuttamiseksi /Palin Granit Oy
Ajankohtaista
2.1.2018 23:00

Vireilläolokuulutus voimassa olevan maa-ainesluvan muuttamiseksi /Palin Granit Oy

Lupalautakunnalle on saatettu vireille seuraava lupahakemus voimas-sa olevan maa-ainesluvan muuttamiseksi:

Palin Granit Oy:n hakemus maa-ainesluvan muuttamiseksi Lappeenrannan Ylämaan Hujakkalan kylän tiloilla Matin Palsta (4:54), Pikkuriepäs (4:66), Riepäs (4:67), Mäkelä (1:66), Kujansuu (4:59), Mäkirinne(4:56) ja Rasinmäki ( 1:13).

Maa-aines- ja ympäristölupa on myönnetty 25.7.2014 (Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 17.6.2014 § 80 ja § 82).

Palin Granit Oy hakee ottoalueen laajennusta 3 ha:lla. Ottomäärä ei muutu eikä laajennuksella ole vaikutusta ympäristölupaan.
Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla sekä Lappeenrannan kaupungin nettisivuilla 3.1. – 1.2.2018 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus liitteineen on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat jättää asiasta kirjallisen selvi-tyksen 1.2.2018 mennessä ympäristötoimeen osoitteeseen:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302
53101 Lappeenranta

Lappeenrannassa 29.12.2017

LUPALAUTAKUNTA