Ajankohtaista
8.12.2017 13:00

Yhdessä Yrittäen – työllisyyskokeilun tuloksia

Yhdessä Yrittäen hankkeen työllisyyskokeilu on saatu päätökseen ja ensimmäiset tulokset ovat selvillä. Tulosten pohjalta on lähdetty työstämään liiketoimintasuunnitelmaa yhteiskunnalliselle yritykselle, mikä on yksi hankkeen päätavoitteista yrityksen toimintaedellytysten selvityksessä. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaja kilpailutettiin syksyllä ja kilpailutuksen voitti lahtelainen Spiralia Oy. Liiketoimintasuunnitelmaa tullaan käyttämään pohjana vuoden alussa toteutettavassa maakunnallisessa mallinnuksessa, mikä toteutetaan hankkeen osatoteuttajan Eksoten toimesta.

Toimintaedellytysten selvittämistä varten järjestettiin vajaa vuoden kestävä työllisyyskokeilu. Kokeilun avulla kartoitettiin silpputyön koordinointia työntilaamiseen tarkoitetun tilausjärjestelmän avulla sekä mallinnettiin työntekijöille tarjottavaa valmennusta. Kokeilun aikana yrityksille markkinoitiin mahdollisuutta tilata työtä muutamasta tunnista koko päivän kestäviin työtilauksiin erilaisissa arjen tukipalvelutehtävissä.

Kokeilun tulokset osoittivat että markkinointiin olisi pitänyt varata enemmin henkilö-resursseja. Markkinoinnissa käytettiin apuna sosiaalista mediaa sekä radio-kampanjaa, mutta ne tavoittivat yllättävän pienen kohdejoukon. Myös suoria yhteydenottoja yrityksiin oli jonkin verran ja niitä kautta työtilauksia saatiin enemmin.

Kokeiluun valittu valmennus-konsepti oli monipuolinen. Oppimismielessä valmennus koettiin hyväksi, mutta eniten työntekijät toivoivat kuitenkin perinteistä työssäoppimista. Kokeiluun valittu työn tilausjärjestelmä oli juuri sopiva kokeilussa olleelle henkilömäärälle, mutta jos järjestelmä otettaisiin käyttöön suuremman joukon koordinoinnissa, niin sitä tulisi vielä kehittää ketterämmäksi.

Helmikuussa 2018 pidetään ns. loppuseminaari jossa liiketoimintasuunnitelman lisäksi esitellään hankkeen yleiset tulokset ja maakunnallinen mallinnus. Laajempi kutsu tullaan laittamaan vuoden alussa ja sinne ovat tervetulleita kaikki yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja kokeilussa työskennelleet henkilöt.

Yhdessä Yrittäen hanke toivottaa kaikille oikein rauhallista joulua ja onnellista vuotta 2018!


Lisätietoja projektipäällikkö Julia Lindqvist, p. 040 704 9557 julia.lindqvist@lappeenranta.fi