Etusivu Osallistu ja vaikutaYleisinfoa kuntavaaleista -7.9. alkavat tilaisuudet Sammontorilla
Ajankohtaista
30.8.2016 11:25

Yleisinfoa kuntavaaleista -7.9. alkavat tilaisuudet Sammontorilla

Seuraavat kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa on ajalla 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.2017.

Supperi_UM_Vaalit_031_320_1046.jpg


- Aloitamme jo reilu viikon päästä varautumaan tuleviin kuntavaaleihin Lappeenrannassa, kertoo
Pia Haakana, Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö. – Tuolloin alkavat maahanmuuttajille suunnatut tilaisuudet, mutta ehdottomasti myös kantaväestöön kuuluvat asukkaat ovat tervetulleita mukaan näihin tilaisuuksiin, Haakana kuvaa tilaisuuksien kohderyhmää. Nyt järjestettävät tilaisuudet kuuluvat kaupungin Monikulttuurisen asukasraadin toimintaan.

Maahanmuuttajat mukaan päätöksentekoon

Suomen hallituksessa maahanmuuttajien kotouttamisasioista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Heidän kotouttamisohjelmissaan on nostettu tärkeäksi osaksi maahanmuuttajien osallistuminen demokraattiseen päätöksentekoon. Tärkeä osa kansallista demokratiaa on myös, että kunnanvaltuustot heijastavat monipuolisesti kunnan asukkaita ja heidän erilaisia taustojaan. Näin saadaan monipuolisuutta ja moniäänisyyttä kunnan päätöksentekoon.

Kahdeksan, tuleviin kuntavaaleihin liittyvän, kokoussarja -setin avaa yleinen kaupungin toteuttama tilaisuus ”Yleisinfoa kuntavaaleista”, joka pidetään keskiviikkona 7.9.2016 klo 15:30 – 17:00 Sammontorilla sijaitsevan monikulttuurikeskus Kompassin tiloissa. Tilaisuudessa mukana ovat Lappeenrannan kaupungin II kaupunginsihteeri, viestintäjohtaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri, Alina Kujansivu sekä kaupungin asukasyhteyshenkilö.

Kuntavaalien yleisinfossa kerrotaan muun muassa kuka saa äänestää, miten kuntavaaleissa äänestetään, ketä voi äänestää ja kuka saa asettua ehdokkaaksi. Yleisinfossa kerrotaan myös Lappeenrannan kaupunginvaltuuston toiminnasta ja mitä tehtäviä kuuluu kaupunginvaltuustolle. – Avaamme siis lappeenrantalaista yhteiskuntaa päätöksenteon, osallistumisen ja vaikuttamisen osalta selkokielisesti, Haakana kertoo tilaisuuden tarkoituksesta.

– Tavoitteena on innostaa ja kannustaa sekä ensisijaisesti rohkaista Lappeenrannassa asuvia maahanmuuttajia osallistumaan ja äänestämään. – Koemme, että yhteiskunnallinen osallistuminen myös Lappeenrannassa auttaa maahanmuuttajien kotouttamista, Haakana lisää.

Kaupunginvaltuuston puolueet esittäytyvät

Yleisinfo -tilaisuuden jälkeen Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puolueet sekä sitoutumaton kansalaisliike esittelevät omaa toimintaansa ja kertovat ajatuksistaan sekä ideologiastaan. – Nämä seuraavat seitsemän tilaisuutta esittelevät  jokaisen valtuustoryhmän toimintaa. Tarkoituksena on selventää suomalaista poliittista elämää, Haakana kertoo. – Ajatuksena on myös saada lisää maahanmuuttotaustaisia ehdokkaita tuleviin kevään 2017 kuntavaaleihin. Kaikki puolueet, jotka asettavat Lappeenrannassa ehdokkaita ja haluavat osallistua tähän kokoussarjaan, ottakaa minuun yhteyttä, niin järjestetään myös teille oma tilaisuus, Haakana lupaa tasapuolisesti.

Kaikki tilaisuudet pidetään Sammontorin monikulttuuri Kompassin tiloissa ja klo 15:30 – 17:00:

1. Suomen Keskusta – puolue ke 21.9.2016 

2. Sosialidemokraatit – puolue ke 6.10.2016 

3. Perussuomalaiset – puolue ke 19.10.2016 

4. Kokoomus – puolue ke 2.11.2016 

5. Vihreä Liitto – puolue ke 16.11.2016 

6. Sitoutumaton kansalaisliike MYÖ ke 30.11.2016 

7. Kristillisdemokraatit – puolue ke 7.12.2016 

- Kaikki lappeenrantalaiset ovat tervetulleita näihin tilaisuuksiin, Haakana innostaa kuntalaisia paikalle.

Kuka voi äänestää kuntavaaleissa?

Suomen lain mukaan kuntavaaleissa voi äänestää Suomen, muun EU-valtion, Norjan tai Islannin kansalainen ja jos äänestäjä on 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi kotikunnan on täytynyt olla kyseinen äänestyskunta viimeistään 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Muun valtion kansalainen voi äänestää kuntavaaleissa, jos hän on 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä ja hän on asunut äänestyskunnassa 51 päivää ennen vaalipäivää. Lisäksi vaaditaan, että maahanmuuttaja on asunut suomalaisessa kunnassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Eduskuntavaaleissa äänestäjän tulee olla Suomen kansalainen, mutta kuntavaaleissa ei vaadita Suomen kansalaisuutta saadakseen äänestää oman asuinkunnan vaaleissa.

Äänestysprosenteista

- Lappeenrannan osalta viime kuntavaalit vuonna 2012 äänestysaktiivisuuden osalta oli melko heikko, toteaa Alina Kujansivu, Lappeenrannan II kaupunginsihteeri, viestintäjohtaja. – Äänestysprosentti oli vain 54,3 prosenttia - se oli laskenut vuoden 2008 kuntavaaleista -3,3 prosenttia. Tavoitteena on nyt saada laskeva trendi loppumaan ja saada kokonaisvaltaisesti lappeenrantalaiset äänestämään, Kujansivu toteaa. Siihen liittyen keväällä 2017 Lappeenrannan kaupunki järjestää enemmänkin asukkaille avoimia tapahtumia ja infotilaisuuksia koskien äänestämistä kuntavaaleissa huhtikuussa 2017.

Maahanmuuttajien äänestysprosentti koko Suomea tarkastellessa vuoden 2012 kuntavaalien osalta oli noin 20 prosenttia, se on muihin pohjoismaihin verrattuna matala. - Kuitenkin todettakoon, että maahanmuuttajien osalta äänestysprosentit ovat olleet viime vaaleissa koko maan osalta kasvavassa suunnassa ja sitä halutaan jatkossakin kehittää, kaupungin asukasyhteyshenkilö kertoo. Viime kuntavaaleissa maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita oli koko maan osalta 680 henkilöä. Lappeenrannassa maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita oli 6 hlöä eli 1,6 prosenttia lappeenrantalaisten ehdokkaiden kokonaismäärästä 383.

Lappeenrannassa asui 31.12.2015 Tilastokeskuksen tiedon mukaan kaiken kaikkiaan 72.875 asukasta, joista 59.956 hlöä oli täyttänyt tuolloin 18 -vuotta. Lappeenrannassa maahanmuuttajia asui tuolloin 4.874 henkilöä, joista 18 -vuotta täyttäneitä oli 3.976 henkilöä.

Lisätietoa:

Pia Haakana, Lappeenrannan kaupunki, asukasyhteyshenkilö, puh. 040 5494 740

Liitteet