Valitse taso

Joutseno

Aholan kansakoulu 1924 - 1975
Aholan koulu 1975 - 2012
Ammattioppilaslautakunta 1957 - 1967
Apukoulu 1970 - 1975
Asuntolautakunta 1974 - 1975
Asutuslautakunta 1909 - 1970
Elintarvelautakunta 1917 - 1921
Henkilöstölautakunta  1966    2008 
Hinnoittelulautakunta 1933 - 1950
Holhouslautakunta, -toimi ja edunvalv.  1882  2006 
Honkalahden kansakoulu 1884 - 1949
Honkalahden päiväkoti 1947 - 2014
Huoneenvuokralautakunta 1946 - 1953
Joutsenon kotitalousoppilaitos 1921 - 1994
Joutsenon lukio 1975 - 2014
Joutsenon psykiatrian yksikkö 1997 - 2009
Joutsenon vanhainkoti 1920 - 1993
Joutsenon Yhteiskoulu 1955 - 1975
Jänhiälän kansakoulu 1909 - 1966
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta  1993  1996 
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 1997 2008
Kansakoululautakunta 1945 - 1975
Kansalaiskoulu 1948 - 1975
Kansanhuoltolautakunta 1943 - 1971
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus  2005  2008 
Keskuskoulu (kansakoulu) 1911 - 1975
Keskuskoulu (peruskoulu) 1975 - 2003
Keskusvaalilautakunta  1907  2008 
Kiinteistötoimikunta 1936 - 1951
Kirjastolautakunta 1905 - 1992
Kivisaaren kansakoulu 1956 - 1959
Konnunsuon kansakoulu 1932 - 1975
Korvenkylän kansakoulu 1898 - 1975
Korvenkylän päiväkoti 1975 - 2008
Koululautakunta 1975 - 2007
Kulttuurilautakunta 1948  1992 
Kunnan tilattoman väestön lainakassa 1909 - 1919
Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus 1981  2009
Kuurmanpohjan kansakoulu 1949 - 1975
Kähärilän kansakoulu 1927 - 1975
Köyhäinhoitolautakunta 1920 - 1934
Lastenkoti (Mäntyrinne)  1920  1997 
Lastenvalvoja  1927  1994 
Leppälän kansakoulu 1905 - 1975
Liikennelautakunta 1965 1992 
Lomalautakunta 1974  1999 
Maaseutulautakunta 1959  2006 
Majoituslautakunta 1940 - 1953
Manttaalikunta 1921 - 1992
Nuorisolautakunta 1924  1999 
Oikeusapulautakunta 1975 - 1992
Palolautakunta 1934 - 1993
Palo- ja pelastustoimi 1993 - 2003
Parjalan kansakoulu 1949 - 1975
Parjalan koulu 1975 - 2008
Peruskoulun yläaste 1975 - 2009
Peruskoulut 1975 - 2009
Pulpin kansakoulu 1912 - 1975
Raittiuslautakunta 1950  1992 
Rakennuslautakunta  1948  1992 
Ravattilan kansakoulu 1898 - 1975
Sivistyslautakunta 2001 - 2008
Sosiaalilautakunta ja sosiaalitoimi 1919  2008
Sosiaali- ja terveyslautakunta  1993  2008 
Taksoituslautakunta  1909  1959 
Tapiolan ryhmäperhepäiväkoti (Ryhmis)    - 2010 
Tarkastuslautakunta  1997  2009 
Tekninen lautakunta      
Tekninen lautakunta/Tiepiirustukset - 2008
Terveydenhoitolautakunta 1912 - 1972
Terveyslautakunta  1973  1992 
Tielautakunta   1906 1992 
Toivolan tila  1937  1952 
Työasiainlautakunta  1924 - 1954
Urheilu-/liikunta-/vapaa-aikalautakunta 1936 - 2008
Vanhainkoti (kunnalliskoti)  1920  1993 
Vesikkolan kansakoulu 1937 - 1961
Vesilautakunta 1962 - 1986
Vesi- ja viemärilaitos 1957 - 2009
Vuokralautakunta (maanvuokralk) 1909 - 1932
Väestölaskentatoimikunta 1950 - 1961
Väestönsuojelulautakunta 1957 - 1992
Ympäristölautakunta  1986  1996