Etusivu Asiointi ja yhteystiedotTietosuojaVaraamon Facebook-kilpailu

Varaamon Facebook-kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä on Lappeenrannan kaupunki (myöhemmin tässä tekstissä “järjestäjä”). Tämä kampanja eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Osallistuminen

Kampanja alkaa 13.5.2019 ja päättyy 26.5.2019 klo 23.59. Kampanjaan osallistutaan kommentoimalla julkaisua. Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Kampanjaan voi osallistua vain kerran. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinto ja siitä ilmoittaminen

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi kahden tunnin saunavuoro Myllysaaren rantasaunassa joko lauantaina 8.6. tai sunnuntaina 9.6. kello 12-18 välisenä aikana. Voittaja arvotaan ja julkistetaan 28.5.2019. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebook-viestillä. Jos voittajan viesti-toiminto ei ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun kommenttikentässä.

Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 2 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja järjestäjällä on oikeus arpoa/valita uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi City of Lappeenranta Facebook-sivulla.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoa lunastettaessa voittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että Myllysaaren saunan käyttösääntöjä noudatetaan tilaisuuden aikana. Saunan käyttösäännöt kohdassa 9.

4. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

Järjestäjä ei muodosta kilpailuun osallistuvista kommenteista erillistä, Facebookin ulkopuolista rekisteriä tai kerää niitä muutoinkaan talteen. Osallistujien kommentteja käytetään vain arvontaa varten. Kilpailujulkaisu vastauksineen jää esille Lappeenrannan kaupungin Facebook-sivun aikajanalle. Osallistuja voi itse halutessaan poistaa oman kilpailukommenttinsa.
Osallistuneiden käyttäjätunnuksia ei käytetä suoramarkkinointiin.

7. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

8. Muut ehdot

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä ilmoittaa kampanjan markkinointikanavassa mikäli kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin joudutaan tekemään muutoksia, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Ennen käyttäjän ilmoittamaa palkinnon lunastusaikaa järjestetään saunalla arvonnan voittajan onnittelutilaisuus, johon arvonnan voittajan tulee osallistua. Tilaisuudessa on paikalla Järjestäjän edustajia sekä lehdistöä. Tilaisuudessa haastatellaan voittajaa ja mahdollisesti muita saunojia, sekä otetaan palkinnonsaajista valokuvia, joita voidaan käyttää Järjestäjän markkinoinnissa. Voittaja antaa Järjestäjälle syntyvän materiaalin vapaan käyttöoikeuden Järjestäjän markkinointiviestinnässä ilman erillistä korvausta.

9. Myllysaaren saunan käyttöehdot

Myllysaaren rantasaunan käyttö- ja käyttäytymissäännöt oman vuokratun saunavuoron aikana
Saunan käyttöaika on se aika, jolle se on vuokrattu. Saunalle saa tulla vasta vuokra-ajan alettua ja saunalta pitää poistua ennen vuokra-ajan päättymistä.

Saunalla on aina paikalla kaupungin työntekijä. Hän auttaa ja opastaa asiakkaita kaikissa saunan käyttöön liittyvissä asioissa. Hän valvoo saunan käyttöä ja asiakkaiden tulee noudattaa hänen ohjeitaan joka tilanteessa.

Saunalle tulevan asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä niin, että se voidaan yhdistää tehtyyn varaukseen. Jos varaaja itse ei tule paikalle, varauksessa tulee mainita henkilö, joka tulee paikalle mukaan tilaisuuteen.

Asiakkaat vastaavat itse kaikesta omasta tekemisestään ja omasta turvallisuudestaan saunalla. Saunalle tulevien asiakkaiden joukossa tulee olla vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö viittä alaikäistä kohden. Täysi-ikäiset henkilöt huolehtivat ja vastaavat alaikäisten käytöksestä ja käyttäytymisestä saunalla.

Alkoholin käyttö saunalla tulee olla perinteisen saunaoluen tasolla. Muiden huumaavien aineiden ja nuuskan käyttö on saunalla kielletty. Mikäli valvoja havaitsee ongelmia näissä asioissa ja joutuu puuttumaan asiaan, hänellä on tarvittaessa oikeus poistaa ongelmia aiheuttavat henkilöt saunalta. Tällaisessa tilanteessa asiakas ei ole oikeutettu minkäänlaiseen korvaukseen maksetun vuokran suhteen.

Asiakkaan tulee lähtiessään jättää sauna siistiin kuntoon. Mikäli sauna on asiakkaan jäljiltä normaalia siivottomammassa kunnossa ja se joudutaan erikseen siivoamaan, kaupungilla on oikeus laskuttaa siivoustyö asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaan.

Autolla ei pääse saunalle asti, niille on parkkipaikka Ainonkadun varressa.

Winkki