Pyöräilyopasteet

satama_ekviitoitus_kj500 (1).JPG

Pyöräilyreitin pääväylien risteyskohdissa verkoston pääreitit viitoitetaan opasteviitoilla. Viitoitus osoittaa risteävät pääreitit joilla ihmiset opastetaan käyttämään korkeatasoista laatukäytävää.

Pääreitit opastetaan viitoituksin ja rakenteiden avulla niin, että ne erottuvat selkeästi muusta kevyen liikenteen raiteista. Opasteviittojen sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viitoitus pitää sijaita lähellä pyöräilyväylää näkyvällä paikalla niin, että se on helposti havaittavissa.

Trafix on laatinut Lappeenrannan kaupungille pääpyöräilyreittien opastuksesta viitoitussuunnitelman, jonka mukaisesti viitoitukset toteutetaan kaupungin toimesta. Opasteiden asentaminen aloitetaan elokuun 2014 aikana.

Pyöräilyn opastetut pääreitit liittyvät Etelä-Karjalan laaturaittiin ja opasteita täydennetään jatkuvasti.