Tervetuloa tutustumaan alueraatitoimintaan!

Lappeenrannan kaupungin taajama-alueilla aloitti vuoden 2006 alusta toimintansa viisi alueraatia;

Eteläinen / Keskusta / Lauritsala / Länsialue / Pohjoinen

Joutseno kuntaliitoksen myötä vuonna 2009 ja Ylämaa kuntaliitoksen myötä vuonna 2011

Uusin alueraati on haja-asutusalueen Lappee vuonna 2015

Alueraadeissa päivitetään vuosittain eri alueiden kärkitavoitteita, tehdään useita parannus- ja kehittämisesityksiä ja toteutetaan  yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisia asumiseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyviä hankkeita. Raatien toiminta on jo lyhyessä ajassa todettu kaupungin taholta varsin tarpeelliseksi ja tulokselliseksi.

Alueraatien kokoonpanoissa ovat mukana alueen aktiiviset asukkaat, asukasyhdistykset, järjestöt ja yritykset kunkin alueen toiveiden ja luonteen mukaisesti. Lähtökohtana on se, että alueen eri toimijoilla olisi edustus raadissa. Raatien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten raadeissa otetaan uudet aktiiviset toimijat avosylin vastaan.

Alueraadin tehtävänä on koota sen tietyn alueen asukkaiden, asukasyhdistysten ja toimijoiden
äänet, ajatukset sekä ideat yhteen ja viedä niitä eteenpäin yhdellä laajalla rintamalla.

Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa. Asukasyhteyshenkilö toimii alueraadin sihteerinä. Asukkaille on auennut raatien ja kaupungin asukasyhteyshenkilön kautta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.

Mikäli haluat tietää lisää alueraatien toiminnasta tai
olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä:

Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen 
gsm: 040 5494 740
email: pia.pulliainen@lappeenranta.fi