Joutsenon alueraati – Lappeenrannan itäisin aluekeskus

Joutseno on laaja – kokonaisen entisen kaupunkikunnan alueen käsittävä – kaksi vireää taajamaa ja vehreän maaseudun sisältävä yli 10.000 asukkaan aluekeskus, joka tarjoaa asukkailleen erinomaiset kunnalliset ja kaupalliset peruspalvelut sekä erilaiset asumisvaihtoehdot avarassa ja viihtyisässä elinympäristössä Lappeenrannan itäosassa, Saimaan etelärannalla.

Joutsenon elinkeinoelämän perustana on vahva puunjalostus-, metalli-, leipomo- ja kemianteollisuus. Uutta elinvoimaa tuo Rauha-Tiuru -alueen matkailu- ja vapaa-aikakeskus kylpylähotelleineen, lomaosakkeineen, monitoimihalleineen ja muine vapaa-ajan aktiviteetteineen ja nopeutuvat liikenneyhteydet valtatie 6:n nelikaistaistamisen myötä.

Eri yhteisöjen edustajista ja asukasaktiiveista koostuva Joutsenon alueraati haluaa osaltaan olla vaikuttamassa Joutsenon ja laajemminkin koko kaupungin kehittämiseen toimimalla tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, osallistumalla omalla panoksellaan erilaisten Joutsenoa koskevien tapahtumien järjestelyihin ja välittämällä yhdessä sovittuja kehittämisehdotuksia kaupungin viranomaisten tiedoksi.

Joutsenon alueraadissa ovat mukana:

Melto Päivi, puheenjohtaja, Leppälä
Putkisalo Satu, varapuheenjohtaja, Joutsenon kotiseutuyhdistys
Ahokas Kerttu, aktiivien toimija
Hiilasvirta Eija, aktiivinen toimija
Kolehmainen Sami, nuorisotoimi
Mika Puronhaara, Karjalaisenkylä / Parjala
Lapakko Laura, aktiivinen toimija
Myllärinen Hannu, Joutsenon Kullervo
Partanen Tuula, aktiivinen toimija
Pykäläinen Tuija Maaret, aktiivinen toimija
Rantala Mirja, aktiivinen toimija

Joutsenon alueraadin puheenjohtaja:

Päivi Melto
Email: paivi.melto @ gmail.com

Joutsenon alueraadin sihteeri:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen
Puh. 040 5494 740 / Sähköposti: pia.pulliainen@lappeenranta.fi