Joutsenon alueraati – Lappeenrannan itäisin aluekeskus

Joutseno on laaja – kokonaisen entisen kaupunkikunnan alueen käsittävä – kaksi vireää taajamaa ja vehreän maaseudun sisältävä yli 10.000 asukkaan aluekeskus, joka tarjoaa asukkailleen erinomaiset kunnalliset ja kaupalliset peruspalvelut sekä erilaiset asumisvaihtoehdot avarassa ja viihtyisässä elinympäristössä Lappeenrannan itäosassa, Saimaan etelärannalla.

Joutsenon elinkeinoelämän perustana on vahva puunjalostus-, metalli-, leipomo- ja kemianteollisuus. Uutta elinvoimaa tuo Rauha-Tiuru -alueen matkailu- ja vapaa-aikakeskus kylpylähotelleineen, lomaosakkeineen, monitoimihalleineen ja muine vapaa-ajan aktiviteetteineen ja nopeutuvat liikenneyhteydet valtatie 6:n nelikaistaistamisen myötä.

Eri yhteisöjen edustajista ja asukasaktiiveista koostuva Joutsenon alueraati haluaa osaltaan olla vaikuttamassa Joutsenon ja laajemminkin koko kaupungin kehittämiseen toimimalla tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, osallistumalla omalla panoksellaan erilaisten Joutsenoa koskevien tapahtumien järjestelyihin ja välittämällä yhdessä sovittuja kehittämisehdotuksia kaupungin viranomaisten tiedoksi.

Joutsenon alueraadissa ovat mukana valtuustokaudella 2021-2025:

1. Ahokas Kerttu, Ahvenlampi
2. Ahtiainen Karoliina, Karjalaisenkylä / Parjala
3. 
Jokelainen Sami, Ahvenlampi
4. 
Kolehmainen Sami, Nuorisotoimi, Lappeenrannan kaupunki
5. 
Lapakko Laura, Pulp
6. Matikainen Harri, Korvenkylä
7. 
Myllärinen Hannu, Joutsenon Kullervo, Lampikangas
8. 
Partanen Tuula, Eläkeliitto Joutseno, Soljalan kylä
9. 
Puronhaara Mika, Karjalaisenkylä / Parjala
10. 
Pykäläinen Tuija Maaret, Pulp
11. 
Putkisalo Satu, Joutsenon kotiseutuyhdistys, Joutsenon keskusta
12. 
Rantala Mirja, Pöyhiänniemi

Joutsenon alueraadin puheenjohtaja:

Ahtiainen Karoliina
Sähköposti: karoliina.ahtiainen @ hotmail.com 

Joutsenon alueraadin sihteeri:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen
Puh. 040 5494 740 / Sähköposti: pia.pulliainen@lappeenranta.fi

Hauan mukaan alueraatitoimintaan!