Länsialueen alueraati - läntinen kasvualue

Länsi-Lappeenranta on väestöltään tasapainoisesti ja hallitusti kasvava aluekeskus, jossa asukkailla on mahdollisuus valita eri elämänvaiheisiin soveltuvat laadukkaat asunnot palveluiden tuntumassa ja uudet laajahkot asuntoalueet Ruoholammella ja lähivuosina Lapatonniemessä.

Länsi-Lappeenranta on aktiivisuudestaan tunnettu alue yli 14.000 asukkaallaan, kaupunki tukee sen osallisuutta ja arvostaa asukastoiminnan kehittämistä voimavarana.

Toiminnan avoimuus ja tulevaisuudessa edelleen kehittyvät palvelu-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet ovat kasvualueen valtteja. Kansainvälinen ilmapiiri ja monikulttuurisuus ovat länsialueella arkipäivää.

Länsialueen alueraadissa ovat mukana:

Hämäläinen Anu, puheenjohtaja, Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Mustonen Jonne, varapuheenjohtaja, Ruoholampi 
Nuottimäki Ahti, Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Pennanen Kirsi , Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Huttunen Esko, Lappeenrannan länsialue
Hackman Markku, aktiivinen toimija
Sihvo Merja, aktiivinen toimija
Myyrä Taija, Ruoholampi
Lindgren den Oude Anne-Liisa, Sammonlahden asukastila, Ekta ry, Iloa Ikään -hanke
Ltky, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta,
Saiko, Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskelijakunta

Länsialueen kaupunginosat:

Kuusimäki / Lentokenttä / Sammonlahti / Kourula / Skinnarila / Lavola / Uus-Lavola / Ruoholampi / Selkäharju / Rutola

Länsialueen alueraadin puheenjohtaja:

Anu Hämäläinen, Kuusimäki, Kourula ja Lavola asukasyhdistys
Sähköposti: anu.hamala @ gmail.com

Länsialueen alueraadin sihteeri
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, Lappeenrannan kaupunki
Puh: 040 5494 740 / Sähköposti: pia.pulliainen@lappeenranta.fi