Monikulttuurinen kansalaisraati kutsuu
kaupungin maahanmuuttajia

Vuonna 2013 Asukkaiden Lappeenranta- toiminta ja Länsialue omaksi -hanke kutsui koolle ensimmäisen asukastoiminnan kansalaisraadin. Viimevuotisen kansalaisraadin aiheena oli Länsialue omaksi. Tuo kansalaisraati kokoontui neljä kertaa ja luovutti sitten tapaamisten päätteeksi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalle loppulausumansa.

Raadin loppulausumassa pohdittiin muun muassa kysymystä kuinka saada maahanmuuttajat ja kantaväestö kohtaamaan toisensa?

Lausumassa todettiin, että niin sanottu kantaväestö ja maahanmuuttajat voisivat olla enemmänkin tekemisissä keskenään. Alueellisten tapahtumien kommentoitiin olevan kätevä tapa tutustua kanssa-asukkaisiin.

Raadin keskusteluissa nousi esiin ajatus maahanmuuttajille kohdistetusta kansalaisraadista, jotta aidon keskustelun kautta saataisiin esiintuotua myös tämän asukasryhmän ajatuksia. 

Kulttuurit yhdessä kaupungin arjessa
– kansalaisraadin aiheena

 - Ja tästä se ajatus sitten lähti, toteaa Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Haakana. – Päätimme kutsua tänä keväänä koolle monikulttuurisen kansalaisraadin, jonka aiheena on ”Kulttuurit yhdessä kaupungin arjessa”, Haakana jatkaa.

Monikulttuurista kansalaisraatia on Pia Haakanan kanssa yhdessä vetämässä Multicultural Club ry:n puheenjohtaja Melanie Matern-Riihelä sekä Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry Sammontorin asukastoiminnan ohjaaja Anne-Liisa Lindgren den Oude.

Monikulttuurisen kansalaisraadin peruskysymyksinä ovat miten Lappeenrantaan muuttaneet maahanmuuttajat kokevat asumisen kaupungissa ja kuinka maahanmuuttaja haluaisi osallistua Lappeenrannan arkeen.

- Tämän kansalaisraadin tarkoituksena on saada aikaan molemminpuolista aktiivista liikehdintää. Joku saattaa ihmetellä miksi maahanmuuttajille perustetaan oma kansalaisraati. Tarkoitus on madaltaa maahanmuuttajan osallistumiskynnystä ja kannustaa ottamaan osaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen, Haakana toteaa. Tavoitteena on myös kartoittaa todellisia toimenpiteitä, joihin voitaisiin ryhtyä. 

Ilmoittaudu nyt mukaan maahanmuuttajien kansalaisraatiin – viimeistään 13.4.2014! 

Ilmoittautumisaika maahanmuuttajien kansalaisraatiin on nyt alkanut ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.4.2014.

Raati kokoontuu kolmesti, 29.4, 21.5 ja 10.6.2014. Myös tämä kansalaisraati tulee tekemään loppulausuman keskusteluidensa tuloksista.
Maahaanmuuttajien kansalaisraadissa puhekieli pyritään pitämään suomena, mutta tarvittaessa jotta asiat saadaan selviksi voidaan käyttää englantia, Pia Haakana kuvaa raadin työskentelyä.

- Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan, toteavat monikulttuurisen kansalaisraadin vetäjät, kannustaen maahanmuuttajia mukaan monikulttuuriseen kansalaisraatiin.

Lisätietoja:
Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki, puh 040 5494 740, pia.haakana@lappeenranta.fi

INFO
Kansalaisraati on uudenlainen osallistumisen menetelmä. Kansalaisraati-menetelmässä keskeistä on asioiden yhdessä pohtiminen ja aito keskusteleminen. Kansalaisraadit käsittelevät monitulkintaisia ja tunneherkkiäkin asiakysymyksiä. Yhteinen ymmärrys löydetään vaikeissakin asioissa, kun siihen annetaan riittävästi aikaa ja tietoa ja kuunnellaan jokaisen mielipidettä.

Kuntalaisten kansalaisraadit tapaavat keskimäärin kolme kertaa, jolloin raatilaiset käyvät monipuolisia keskusteluita ohjaajien johdolla sekä kuulevat käsiteltävän kysymyksen kannalta asiantuntijoita. Lopuksi raatilaiset laativat aiheesta yhteisen julkilausuman, joka esitellään tiedotustilaisuudessa päättäjille, medialle ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen monikulttuuriseen kansalaisraatiin
Maahanmuuttaja kansalaisraadin julkilausuma 18.6.2014