Sammonlahden kirjastoKirjaston palveluverkko

Sammonlahden kirjasto on pääkirjaston jälkeen vilkkain toimipiste:

  • 110.000 lainaa vuodessa
  • 62.000 kävijää vuodessa
  • pitkät aukioloajat
  • 4 työntekijää 2 vuorossa
  • 500 neliötä Sammontorilla

Kirjasto palvelee kaikenikäisiä kirjastonkäyttäjiä ja kirjaston palveluja täydentää kirjastoauto, joka kiertää mm. kouluilla ja päiväkodeilla.

Lapset ja nuoret yhtenä kirjastopalvelun painopisteenä:

  • kirjasto oppimisympäristönä
  • kirjaston ja koulun yhteistyö kirjastonkäytön ja tiedonhaun oppimisessa
  • kirjaleikkitoiminta esikouluikäisille ja kirjavinkkaukset kouluikäisille
  • kirjaston järjestämät lasten ja nuorten tapahtumat

Jos kirjastolle rakennetaan uudet riittävät ja ajanmukaiset tilat uuden koulun yhteyteen, mahdollistuu tilojen yhteiskäyttö: kirjasto-mediateekkia ei tarvitse rakentaa koululle erikseen vaan kirjasto olisi koulun käytössä heti aamusta sekä omatoimisesti että sovituin ryhmäkäynnein; kirjaston monitoimitila voisi olla nuorisotoimen ja koulun käytössä, ja kirjasto voisi vastaavasti käyttää joitakin koulun tiloja omien tilaisuuksiensa järjestämiseen kouluajan päätyttyä.

Uudet tilat koulun yhteydessä mahdollistavat nykyistäkin paremman toiminnallisen yhteistyön koulun ja nuorisotoimen kanssa: mediakasvatus, monilukutaidon edistäminen, elinikäinen oppiminen, ”sosiaalinen kirjasto”.

Eksoten palvelujen sijoittumista selvitetään samassa yhteydessä. On mahdollista myös pohtia olisiko neuvolan luonteva sijoituspaikka jonkun päiväkodin yhteydessä.