Nuorisotyön palveluverkko

Länsialue on nuorisotyön näkökulmasta tärkeä painopistealue. Alueella asuu paljon nuoria ja nykyisen nuorisotilan kävijämäärät ovat Lappeenrannan suurimpia. Sammonlahden nuorisotila sijaitsee keskeisellä paikalla ja alueella tarvitaan riittävän kokoista nuorisotilaa jatkossakin. Uutta nuorisotilaa suunniteltaessa on tärkeää muistaa, että nuorisotilan pitää olla jatkossakin nuoria kiinnostava ja houkutteleva paikka.

Nuorisotyö on lähtökohtaisesti vapaa-ajan toimintaa. Yhtälailla nuorisotyö on non-formaalia kasvatusta ja siten se tukee sekä jatkaa perheiden, päiväkotien ja koulujen toimintaa.

Nuorisotila koulun yhteydessä tarjoaa koululle vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä, mahdollisuuksia joustava koulupäivä -toiminnalle, välituntien ja siestatuntien viettämispaikkoja, ym. Nuorisotyölle koulun tilat mahdollistavat aiempaa monipuolisemman nuorisotyön.

Nuorisotyön keinoin voidaan edistää kouluviihtyvyyttä, tukea osallisuutta ja ehkäistä koulukiusaamista. Nuorisotyöntekijä tuo koululle toisenlaisen näkökulman nuoresta. Samat nuoret käyvät koulussa ja nuorisotilassa.

Koulunuorisotyön kautta laajempi joukko nuoria tulee osalliseksi nuorisotoimen palveluista. Kouluyhteistyön myötä nuorisotilat tulevat tutuiksi nuorille jo kouluaikana, mikä voi lisätä vapaa-ajan nuorisotilan käyttöä.

Siilottomalla toimintakulttuurilla voidaan entistä paremmin tarttua tämän päivän nuoren elämään liittyviin kysymyksiin, kuten esim. syrjäytyminen, arjen hallinta, harrastusmahdollisuudet, nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus.