Valitse taso

Päiväkoti- ja kouluverkko

Päiväkoti- ja kouluverkon tarkastelussa on pyritty ottamaan huomioon huoltajien odotukset, opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksissä esitettyjä tulevaisuuden linjauksia sekä kaupunginvaltuuston kaksi vuotta sitten Joutsenon, Lauritsalan ja Kesämäen palvelualueiden päiväkoti- ja kouluverkon yhteydessä tekemiä linjauksia.

Perheet odottavat, että päiväkoti ja koulu ovat helposti ja turvallisesti saavutettavissa. Huoltajat odottavat myös, että lapsella on päiväkodissa ja koulussa hyvä olla aikuisten ja muiden lasten seurassa, lapsi oppii uusia asioita ja taitoja sekä saa tukea tarvittaessa. Tärkeää on myös, että lapsi saa ystäviä ja kavereita ja, että lapsella on mahdollisuus harrastaa ja puuhailla häntä kiinnostavien asioiden parissa aikuisten ohjauksessa ja valvonnassa myös koulupäivän jälkeen. Kuntalaiset odottavat myös, että alueelta löytyy aikuisille harrastuspaikkoja ja -tarjontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tänä vuonna julkaisemissa tulevaisuuden peruskoulua koskevissa selvityksissä ja raporteissa painotetaan mm. yhtenäistä perusopetusta esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka, varhaista ja riittävää tukea tarvittaessa ja riittävän pieniä opetusryhmiä. Pedagogiikka tulee myös muuttumaan tutkivan oppimisen suuntaan, missä oppilailla on nykyistä enemmän vastuuta omasta oppimisesta sekä valinnanvaraa. Ministeriön selvityksissä tavoitteena on yhteinen, julkinen, oppilaitaan valikoimaton perusopetus, jossa oppimistulokset eivät riipu yksilön taustasta, asuinalueesta tai sukupuolesta. Myös koulupäivän rakennetta on tarkoitus uudistaa; monipuolista kerhotoimintaa tulisi tarjota kaikille oppilaille. Koulun tulisi edistää liikunnallista elämäntapaa ja toiminnallisuutta tulisi lisätä koulupäivän aikana.

Päiväkoti- ja kouluverkon osalta on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja:

  1. Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2013 tekemän kouluverkon kokonaistarkastelupäätöksen mukaisesti vaihtoehto, jossa Sammonlahden koulun tuntumaan rakennetaan uusi päiväkoti ja koulu korvaamaan Skinnarilan ja Kuusimäen koulut sekä Skinnarilan päiväkoti.(VE 1A)
  2. Valtuuston päätöksen mukaisesti on tutkittu myös nykyisten päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaus tai uudisrakentaminen entisille paikoilleen. VE (0+)
  3. Lisäksi on tutkittu myös vaihtoehto, jossa Sammonlahden alueella on kaksi vuosiluokkien 1 – 9 koulua, toinen Sammonlahden koulun yhteydessä, toinen Lappeen koulussa.(VE 1B)
  4. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtoja, jossa alueella säilyy 3 koulua (VE 2) tai
  5. 4 koulua.(VE 3)

 

Esiopetus on kaikissa vaihtoehdoissa tarkoitus sijoittaa koulujen yhteyteen. Kaikissa selvitetyissä vaihtoehdoissa Uus-Lavolan ja Sammonlahden nykyiset päiväkodit säilyvät ja Kourulaan rakennetaan uusi nykyistä suurempi päiväkoti vastaamaan länsialueen kasvavaan päivähoidon kysyntään. Liesharjun päiväkodin toiminta yhdistetään muihin päiväkoteihin.

Korkea-ahon koulun tulevaisuuteen ei tarkastelussa oteta kantaa. Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2013 tekemässä investointiohjelmassa ei varattu määrärahoja Korkea-ahon koulun peruskorjaukseen vuoteen 2028 mennessä. Koska on todennäköistä, että Korkea-ahon koulurakennus ei pysy käyttökelpoisena vuoteen 2028 saakka, Sammonlahden koulujen mitoituksessa on otettu huomioon myös Korkea-ahon oppilaiden tulevaisuudessa tarvitsemat koulupaikat.

Tarkastelussa on otettu huomioon kaupungin väestösuunnitteen mukaisesti Sammonlahden alueen kasvava asukasmäärä. Alle kouluikäisten määrän on arvioitu kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 200 lapsella ja peruskouluikäisten lasten määrän noin 400 lapsella.

Perusopetuksen laatu- ja taloudellisuustavoitteiden näkökulmasta alakoulujen keskittäminen Sammonlahden koulun yhteyteen näyttäisi toimivalta ja hyvältä vaihtoehdolta. Tämä malli mahdollistaisi myös koululaisten iltapäivätoiminnan sekä monipuolisen kerhotarjonnan. Kun koulu on riittävän suuri, myös koululaisten harrastustoimintaa voidaan järjestää koulutiloissa koulupäivän jälkeen. Mikäli myös nuorisotoimi sekä kirjasto sijaitsisivat koulun yhteydessä, olisi mahdollista saada hyötyjä tilojen ja henkilöstön yhteiskäytöllä. Nuorisotoimen ja kirjaston tilat sijaitsevat tällä hetkellä Sammonlahden liikekeskuksessa Sammontorilla. Myös tuo vuonna 1988 rakennettu kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa 10 vuoden kuluessa.

Keskittämällä varhaiskasvatusta suurehkoiksi yksiköiksi saavutetaan perheiden toivomaa joustoa. Esimerkiksi isossa yksikössä pystytään pientä yksikköä paremmin takaamaan lapselle pääsy entiseen hoitopaikkaan kotihoitojakson jälkeen tai muutoksia osapäivähoidosta kokopäivähoitoon tai päinvastoin. Esiopetus on tarkoitus sijoittaa koulun yhteyteen, jotta siirtymävaihe päiväkodista kouluun sujuu lapsen kannalta mahdollisimman hyvin. Sammonlahden koulun yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi myös päiväkoti nykyisen päiväkodin lisäksi.

Kun koulujen sijoituspaikkoja muutetaan, muuttuu koulumatka. Mikäli Kuusimäen, Lavolan ja Skinnarilan kouluille rakennetaan korvaavat tilat Sammonlahteen, osalla lapsista koulumatka pitenee, osalla lyhenee, osalla säilyy ennallaan, mutta matkan suunta muuttuu. Muutamaa 6-tien eteläpuolella asuvaa lasta lukuun ottamatta kaikilla muilla lapsilla matka on kuitenkin alle 3 kilometriä.