Neljä parasta ehdotusta kilpailee Sammontalon suunnittelukilpailun voitosta

Sammontalon arkkitehtuurikilpailun kaksivaiheisessa kilpailussa jatkoon pääsivät ehdotukset ”Katras”, ”Orbit”, ”Sammontalot”, sekä ”Valkoinen piha”. Nämä ehdotukset kilpailun palkintolautakunta arvioi parhaiksi ja kehityskelpoisimmiksi.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin parhaat kilpailuehdotukset kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten sekä toiminnallisten ansioiden perusteella. Tuomaristo keskittyi ensimmäisessä vaiheessa erityisesti kaupunkikuvalliseen kokonaisratkaisuun. Ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotusten kokonaisratkaisun kehityskelpoisuutta pidettiin tärkeämpänä kuin osaratkaisuiden tai yksityiskohtien virheettömyyttä.

Kaikissa jatkoon valituissa töissä uusi Sammontalo on sijoitettu kilpailualueen pohjoisreunaan, mitä on pidetty onnistuneimpana ratkaisumallina kaupunkirakenteen kannalta. Tällöin uudisrakennus jatkaa alueen julkisten rakennusten sarjaa ja lisää Sammonlahden alueen keskustatoimintojen vetovoimaisuutta. Ratkaisumallissa uudelle Sammontalolle jää myös eniten yhtenäistä piha-aluetta edullisiin ilmansuuntiin.

Sammontalo

Lappeenrannan kaupunki järjesti yleisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun Sammontalosta, joka sijoittuu Lappeenrannan läntisten alueiden aluekeskuksena toimivaan Sammonlahteen. Kilpailun ensimmäinen vaihe käynnistyi 31.8. ja se päättyi 30.11.2018. Kilpailuohjelman mukaisia töitä saapui määräaikaan mennessä yhteensä 57 kappaletta.

Kilpailutehtävänä oli suunnitella toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus, joka on samalla taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Lappeenrannan kaupungin tarkoituksena on löytää kilpailulla ratkaisu, jossa tilojen monikäyttöisyyden nähdään olevan tavanomaista laajempaa sekä toimialarajat ylittävää. Sammontalon tulee palvella Lappeenrannan kaupungin läntisen alueen varhaiskasvatusta, perusopetuksen yhtenäiskoulua, kirjastoa, nuorisotoimea, neuvolaa ja liikuntapalveluja.

Hanke korvaa kilpailualueella tällä hetkellä sijaitsevan päiväkodin, liikuntahallin ja koulurakennuksen.

Alta löytyvät kaikki ensimmäisessä vaiheessa mukana olleet ehdotukset