Valitse taso

Tuumasta tonniin -osallisuuskampanja

Ketterää kehittämistä hankkeen tuella

Elinvoimaa ja osallisuutta -hankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista asukasvetoista kehittämistä ja vaikuttamista Lappeenrantaan. Hanke mahdollistaa osallisuuteen, yhteisöllisyyteen, omatoimisuuteen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtääviä kokeiluja. Kehittämistyötä voi tehdä kuka tahansa - niin yhdistys, järjestö kuin yksittäinen asukas! Kehittämistyön tuloksena syntyy mallikokeiluja, jotka tuottavat Lappeenrantaan yhteistä hyvää ja mahdollistavat uudenlaista osallisuuden kulttuuria.

Tuumasta tonniin -osallisuuskampanjalla kehitetään ratkaisuja yhteisöllisiin haasteisiin ja toimintamalleja haasteiden parissa työskentelemiseksi myös tulevaisuudessa. Haasteiden ratkaisijoina ja toimintamallien kehittäjinä voivat toimia ketkä tahansa lappeenrantalaiset joko tiimeittäin tai yksin.


Sinä osallisuushaasteiden parissa pyörivä yhdistys -tai järjestötoimija, asukas- tai yhteiskuntavaikuttaja tai vaikka yrittäjä, tartu haasteeseen ja lähde kanssamme innovoinnin loppukiriin!


Kuvaile tiimisi osallisuushaaste ja ratkaisuehdotus tämän linkin takaa löytyvälle projektilomakkeelle. Mieti jokainen kohta huolellisesti ja palauta se viimeistään 31.5.2018.

Hankkeen teemaan sopivat kehittämisideat ja ratkaisumallit kutsutaan esittäytymään kaikille kiinnostuneille avoimeen tilaisuuteen me.-talolle (5.6.2018 klo 16 alkaen). Ainakin yksi ehdotuksen esittäjätiimistä on oltava paikalla tilaisuudessa.

Tilaisuudessa hankkeen parissa työskentelevä raati arvioi esitykset ja antaa vinkkejä niiden kehittämiseen, lisäksi asukkaat saavat kertoa omat ajatuksensa jokaisesta ideasta. Tämän jälkeen ideoita voidaan viimeistellä vielä työpajoissa, jonka jälkeen lopulliset ehdotukset toimitetaan raadille.

Raati tekee rahoituspäätöksen hankkeeseen sopivista ehdotuksista ja ilmoittaa niistä idean esittäjille viimeistään seuraavalla viikolla. Kun idea on saanut rahoituspäätöksen, voi kokeilujen toteuttamisen aloittaa vaikka heti! Kokeilut tulee toteuttaa kuitenkin viimeistään syyskuun 2018 loppuun mennessä. Kokeilurahoitusta myönnetään max. 1000 euron toimenpiteille.

HUOM! Kehittämistukea myönnetään vain todellisiin ja todennettaviin kustannuksiin. Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi asiantuntijapalkkiot, kohderyhmän materiaalikustannukset ja tarjoilukulut, sekä tilavuokrat. Kehittämistukea ei voida käyttää palkkakuluihin.

Toteutetuissa kokeiluissa tulee noudattaa hankeviestinnän sääntöjä. Voit lukea ne täältä. Lisätietoja saatte toteutuksen käynnistyessä.

Lisätietoja antaa: marika.heinila (at) lappeenranta.fi tai 040 621 4084.

 

tuumasta tonniin.png.png

Kehittämisehdotusten arviontikriteerit

Hakemuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

– Miten ratkaisuehdotus vaikuttaa työelämän ulkopuolella tai heikossa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden a) osallisuuteen b) yhteisöllisyyteen c) omatoimisuuteen tai d) työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Ehdotuksen ja kokeilun on liityttävä vähintään yhteen yllä mainituista asioista.

– Otetaanko kehittämistyöhön mukaan kohderyhmään (työelämän ulkopuolella olevat tai muuten heikommassa työmarkkina-asemassa olevat) kuuluvia henkilöitä.

– Miten kokeilu edistää sidosryhmäyhteistyötä esim. kaupungin ja 3. sektorin välillä tai kahden muun toimijan välillä.

– Miten kehittämiskokeilu edistää esittäjän omia vahvuuksia.

- Mikä on ehdotuksen uutuusarvo?

– Kokeilun ja ratkaisumallin monistettavuus, jatkuvuus ja mitattavuus.