Etusivu Osallistu ja vaikutaOsallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Lappeenrannassa 2021

Mihin ympäristötekoihin käyttäisit 20 000 euroa?

Lappeenrannan kaupunki kokeilee ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia, jossa asukkaat saavat päättää mihin budjetista erikseen varattu summa käytetään.

Vuodelle 2021 on varattu 20 000 euroa erillisestä Green Leaf -budjetista ja sinä pääset vaikuttamaan ja antamaan ideoita mihin tuo summa käytetään.

Millaisia ideoita haetaan?

Idean toteutus vähentää lappeenrantalaisten vaikutuksia ympäristölle, ilmastolle ja luonnolle, parantaa luonnon monimuotoisuutta tai lisää kuntalaisten mahdollisuuksia nauttia lähiluonnosta tai Saimaasta kestävällä tavalla.

Ideat voivat liittyä esim. kävelyn ja pyöräilyn tai joukkoliikenteen edistämiseen tai liikenteen päästöjen vähentämiseen, kierrätykseen tai jätteiden määrän vähentämiseen, kestävän kuluttamisen ja asumisen edistämiseen, energian käytön tehostamiseen, kaupunkiympäristöön tai luontoharrastuksiin.

Idean tulee olla kaupungin toimin edistettävissä ja toteutettavissa 2021 aikana.

Hyvän idean toteutus hyödyttää mahdollisimman montaa kaupungin asukasta. Yksittäinen idea on myös toteutettavissa alle 5000 € kustannuksin, sillä tavoitteena on toteuttaa määrärahalla useampi idea.  

Kuka voi esittää idean

 • Lappeenrantalainen asukas
 • Lappeenrannassa toimiva rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys, yritys tai muu yhteisö

Toteutusmalli

 • Idean tulee olla kaupungin toimin edistettävissä ja toteutettavissa 2021 aikana.
 • Ideoiden keruu sekä äänestys toteutetaan Mentimeter -järjestelmällä. Osallistumiseen tarvitaan verkkoselain sekä nettiyhteys. Idean voi myös esittää paperilomakkeella Asiakaspalvelukeskus Winkissä.
 • Ideoiden keruuvaiheessa järjestetään yksi Kysy & vastaa -webinaari, jossa voi keskustella omasta ideastaan kaupungin työntekijöiden kanssa. 
 • Ideat esitarkastetaan ja niiden toteutukselle lasketaan kustannusarvio. Esiraati valitsee äänestykseen noin kymmenen ideaa.
 • Äänestysvaiheeseen edenneitä ideoita kehitetään kaikille avoimessa työpajassa.
 • Lappeenrantalaiset valitsevat parhaat suunnitelmat äänestämällä. Jokaisella on yksi ääni. Äänestää voi myös paperilomakkeella Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Verkkokyselyyn lisätään äänestyksen päätyttyä manuaalisesti annetut äänet.
 • Eniten ääniä saaneet suunnitelmat toteutetaan kokonaisrahoituksen sallimissa rajoissa.
 • Toteutettavat ideat julkaistaan ja raportoidaan kaupungin sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa
 • Kaupunki varaa oikeuden hyödyntää toteutuksessa syntynyttä materiaalia markkinoinnissa

Aikataulu

 • Ideoiden keruu: 18.2.-3.3.2021 
 • Avoin kysy & vastaa -webinaari 24.2.2021 kello 17-18
 • Ideoiden läpikäynti ja alustavien budjettien laadinta 4.3.-21.3. 
 • Asukastyöpaja -webinaari 18.3.2021 kello 17-19. 
 • Ideaäänestys 22.3.-4.4.

Ideoiden keruu

Ideoiden keruu toteutettiin Mentimeter -järjestelmällä ja keruu oli käynnissä 14 vuorokautta ajalla 18.2.-3.3.2021. Asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1) vastaanotti ideoita paperilomakkeella. 

Ideoiden läpikäynti

4.3.-21.3. välisenä aikana saapuneet ideat käydään läpi ja niille lasketaan alustavat budjetit. Esiraati tarkastaa, että ideat vastaavat annettuja kriteerejä. Esiraati valitsee äänestykseen noin kymmenen ideaa. 

Äänestysvaiheeseen edenneitä ideoita kehitetään kaikille avoimessa virtuaalisessa työpajassa 18.3. 

Ideaäänestys

Lappeenrantalaiset valitsevat parhaat suunnitelmat äänestämällä. Äänestys toteutetaan Mentimeter -järjestelmällä ja se on käynnissä 14 vuorokautta ajalla 22.3.-4.4.2021. Tarvitset laiteeseesi verkkoselaimen sekä nettiyhteyden. 

Tulokset

Lappeenrannan kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin yhteensä 1350 ääntä. Sähköisiä ääniä tuli 1344 ja asiakaspalvelukeskus Winkkiin jätettiin 6 ääntä paperilomakkeella.

Toteutuksen on käytettävissä 20 000 euroa ja tällä rahalla toteutetaan seuraavat ideat:

 • Maastopyöräilyreitti, 5000€, 408 ääntä
 • Uimarantojen kehittäminen roskaamista vähentämällä, 5000€, 266 ääntä
 • Valvontakameroita pyöräparkeille, 5000€, 160 ääntä
 • Leikkipaikkojen kehittäminen, 5000€, 146 ääntä

Osallistuva budjetointi 2021_tuloskaavio.jpg

Kuva: Kaaviokuva äänestystuloksesta. Kuva on ladattavissa linkki-osiosta.

Ideoinnin arvioinnin kriteerit

Lainmukaisuus

Jokaisen lähetetyn osallistuvan budjetoinnin idean tulee noudattaa voimassaolevaa Suomen lakia. Idea ei saa rikkoa lakia tai olla ristiriidassa sen yleisen tulkinnan kanssa.

Kaupungin toimivalta

Lappeenrannan kaupunki vastaa osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä eniten ääniä saaneiden ideoiden toteuttamisesta.

Kaupunki voi toteuttaa vain sellaisia ideoita, jotka ovat Lappeenrannan kaupungin toimivallassa. Kaupungin toimivaltaan kuuluvat Lappeenrannan kaupungin itse tuottamat tai ostamat palvelut sekä kaupungin maa-alueiden (esimerkiksi kadut, puistot) kehittäminen.

Osallistuvalla budjetoinnilla ei voi vaikuttaa yritysten tai yksityishenkilöiden toimintaan.

Määrärahan käyttö

Lappeenrannan kaupungilla on käytössään 20 000 euroa vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Tämä raha jakautuu eri kaupunginosiin sekä koko kaupunkia koskeviin ehdotuksiin.

Idean toivotaan olevan kohtuullinen, sillä tavoitteena on toteuttaa määrärahalla useampi idea.

Lappeenrannan kaupunki arvioi toteuttamisen kustannukset ennen äänestystä.

Green leaf -teema

Lappeenrannan vuonna 2021 osallistuvan budjetoinnin teemana on ympäristön tilan parantaminen. Kaikkien ideoiden tulee pyrkiä ympäristöystävällisyyteen ja vuoden pääteemat ovatkin luonto, vesi, ilmastonmuutos sekä vihreä sähköistyminen.

Ideoiden teemanmukaisuutta arvioivat kaupungin henkilöstö sekä asukas- ja luottamushenkilötoimintaan kuuluvia henkilöitä.

Avoimuus

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden ja toteutetun toiminnan tulee olla avointa kaikille lappeenrantalaisille. Jokainen idea arvioidaan tapauskohtaisesti. Osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetaan kaupunkilaisille maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.

Kokeiluluonteisuus

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden toivotaan olevan määräaikaisia tai kokeiluluontoisia. Niiden tulee olla toteutettavissa vuoden 2021 aikana käytössä olevalla määrärahalla. Ideoiden toteutus ei saa ylittää määrärahaa eikä muodostaa pitkäaikaisia tai pysyviä kustannuksia.