Etusivu Osallistu ja vaikutaPalveluverkkotarkastelu
Palveluverkkotarkastelu 2020

Lappeenrannan lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarkastelu valmisteilla 

Lappeenrannan kaupunki valmistelee väestöennusteeseen perustuvaa tarkastelua, jossa varaudutaan muutostarpeisiin lasten ja nuorten palveluissa. Tarkastelussa selvitetään, miten palvelujen kiinteitä menoja voisi tulevina vuosina vähentää ilman, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatu heikkenee.

Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennusteiden mukaan syntyvyys jatkaisi laskua Lappeenrannassa. Nyt ennustettu laskusuhdanne on suurempi kuin aiemmissa vuoden 2015 väestöennusteissa. Tämä tarkoittaa, että ennusteiden mukaan Lappeenrannassa olisi varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisiä lapsia tulevaisuudessa vähemmän kuin nyt.  Mikäli väestöennuste toteutuu, Lappeenrannassa on tulevaisuudessa liikaa varhaiskasvatus- ja opetustiloja. 

Toteutunut ja ennustettu syntyvyyden lasku tulee leikkaamaan kaupungin saamia lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen tarkoitettuja valtionosuuksia. Lisäksi rakenteilla ja suunnitteilla olevat päiväkoti- ja kouluinvestoinnit tulevat kasvattamaan merkittävästi vuokramenoja vuodesta 2021 lähtien. 

Tällä sivulla voit seurata kuinka palveluverkkotarkastelu etenee. 

Toimitilatoimikunnan esitys Lappeenrannan lasten ja nuorten palvelujen palveluverkkomuutoksista 

1. Joutsenon koulun Parjalan ja Ravattilan toimipisteiden toiminta lakkaa, kun uusi Joutsenon koulu valmistuu elokuussa 2021. Oppilaat siirtyvät kaikki Joutsenon uuteen kouluun.
2. Joutsenossa Taimitarhan päiväkodin toiminta lakkaa, kun varhaiskasvatuksen kysyntä vähenee. Tilannetta tarkastellaan viimeistään vuonna 2024.
3. Lauritsalan avoimen päiväkodin toiminta siirtyy Lauritsalan päiväkodin tiloihin, kun päiväkodissa on siihen tilaa.
4. Voisalmen koulun hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten oppilaiden (EHA) opetuksen siirtoa Myllymäkeen, jolloin Voisalmen koulu voidaan rakentaa vain alueella asuvien tarvetta vastaavaksi.
5. Karhuvuoren päiväkodin toiminta lakkaa, kun varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vähenee. Tilannetta tarkastellaan uudestaan viimeistään vuonna 2024.
6. Peltolan päiväkodin vanhan osan peruskorjauksen vuoksi Kourulaan sijoitetaan tilaelementti viidelle ryhmälle elokuusta 2020 lukien. Osa Peltolan ryhmistä siirtyy Tykin väistötiloihin.
7. Rakennetaan Sammontalo yhdellä kertaa valmiiksi ja rakennetaan: 

- tilat 6 varhaiskasvatusryhmälle ja 3 esiopetusryhmälle
- 1-9 vuosiluokkien koulu 640 oppilaalle, - nuoriso-, liikunta- ja kirjastotilat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti

Tilat rakennetaan niin, että koulun tiloja voidaan käyttää tarvittaessa varhaiskasvatuksen tiloina tai päinvastoin. Tilat suunnitellaan ja sijoitetaan niin, että varhaiskasvatuksen tiloja voidaan tarvittaessa lisätä ja tilat säilyttävät silti tehokkuutensa ja toiminnallisuutensa.
8. Kourulaan sijoitetaan tilaelementti, jossa voi olla viisi varhaiskasvatusryhmää tai kolme varhaiskasvatusryhmää, esiopetus ja 1-2 vuosiluokkien koulu. Aluksi tilat ovat kokonaan varhaiskasvatuksen käytössä. ·
9. Muut Sammonlahden koulun toimipisteet jatkavat rakentamisen ajan toimintaansa. Sammontalon valmistuessa ratkaistaan, mitkä tilat jäävät vielä siirtymävaiheeksi käyttöön.

Lisäksi toimitilatoimikunta esittää, että muut yksiköt jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Palveluverkkoa tarkastellaan uudelleen vuonna 2022, jolloin arvioidaan väestöennusteen toteutumista ja tilatarvetta. Toimitilatoimikunnan esityksessä linjataan, että kaikki tulevat investoinnit suunnitellaan siten, että toimitiloja voidaan tarvittaessa lisätä, laajentaa tai supistaa.

Toimitilatoimikunnan esitykseen sisältyy myös kannanotto vuosille 2021 - 2028 esitettäviin investointeihin.

Palveluverkkotarkastelun eteneminen ja asukkaiden kommentointikierros

Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida tilatoimikunnan tekemää esitystä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai toimittamalla kommentit kirjallisena kaupungintalolle asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1) viimeistään 16.3.2020.

Toimitilatoimikunnan palveluverkkoesitystä esitellään kuntalaisille torstaina 20.2.2020 klo 17.30 kaupungintalon valtuustosalissa (Villimiehenkatu 1).


Tilatoimikunta käsittelee saadut palautteet ja tekee esityksensä palveluverkkomuutoksista 23.3.2020. Tämän jälkeen asia lähtee lautakuntiin lausunnolle ja etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn huhtikuussa 2020.

Aikataulu

•  Kuntalaispalautteet viimeistään16.3.2020
• Toimitilatoimikunta käsittelee palautteet ja niiden pohjalta muokatun esityksen 23.3.2020
• Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto 7.4.2020
• Kaupunkikehityslautakunnan lausunto 8.4.2020
• Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto 8.4.2020
• Nuorisovaltuuston lausunto
• Kaupunginhallitus 14.4.2020 ja 20.4.2020
• Kaupunginvaltuusto 27.4.2020

 

Sivustoa päivitetty: 26.3. klo 15.27