Lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarkastelu 2020 -tausta 

Väestöennusteen mukaan lapsien määrä vähenee tulevaisuudessa

 • Lappeenrannan kaupungin palveluverkko ja lasten ja nuorten palveluiden investoinnit on suunniteltu aiempien väestöennusteiden mukaan. 
 • Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennusteiden mukaan syntyvyys jatkaisi laskua Lappeenrannassa. Nyt ennustettu laskusuhdanne on suurempi kuin aiemmissa vuoden 2015 väestöennusteissa. Tämä tarkoittaa, että ennusteiden mukaan Lappeenrannassa olisi varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisiä lapsia tulevaisuudessa vähemmän kuin nyt.Ennusteen mukaan lapsia olisi vuonna 2030 yli 20 % vähemmän nykytilaan verrattuna.
 • Mikäli väestöennuste toteutuu, Lappeenrannassa on tulevaisuudessa liikaa varhaiskasvatus- ja opetustiloja.

Kuinka sopeuttaa menot tuloihin 

 • Toteutunut ja ennustettu syntyvyyden lasku tulee leikkaamaan kaupungin saamia lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen tarkoitettuja valtionosuuksia.
 • Jo rakenteilla ja suunnitteilla olevat päiväkoti- ja kouluinvestoinnit tulevat kasvattamaan merkittävästi vuokramenoja vuodesta 2021 lähtien.
 • Kaupunginvaltuusto on asettanut vuoden 2020 talousarviossa lasten ja nuorten lautakunnalle velvoitteen selvittää miten opetustoimen kustannuseroja vertailukaupunkeihin voidaan kaventaa vuodesta 2021 lähtien. 
 • Kaupunginvaltuusto on myös velvoittanut vähentämään kaupungin palvelutuotannossa olevien tilojen määrää. 

Tavoitteena nykyisen väestömäärän säilyttäminen ja laadukas kokonaispalvelu 

 • Kaupungin strategisen kehittämisen tavoitteena on väestömäärän säilyttäminen nykyisellään noin 73 000 asukkaassa vuonna 2040. 
 • Toimitilatoimikunta katsoo, että palveluverkkoa ei muuteta ennusteiden mukaisille lapsimäärille, vaan jatketaan toimia, joilla Lappeenranta saadaan pidettyä edelleen houkuttelevana lapsille, nuorille ja lapsiperheille. 
 • Tulevat, vielä suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet mitoitetaan väestöennusteiden mukaan.
 • Tarkastelussa on arvioitu miten kaikille Lappeenrannan kaupungin alueella asuville lapsille voidaan tarjota taloudellisesti laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta terveellisissä ja turvallisissa tiloissa jatkossakin, mikäli väestöennuste toteutuu. 
  Tutustu tästä tilatoimikunnan palveluverkon muutosesityksiin