Etusivu Osallistu ja vaikutaSammontalo - meijän yhteinen

Sammontalo - meijän yhteinen

Näille sivuille on koottu tietoa sekä Sammonlahteen rakennettavasta Sammontalosta, kuin koko Sammonlahden suuraluetta koskevasta ympäristöministeriön Lähiökehitys 2020-2022 -ohjelmaan kuuluvasta lähiökehityshankkeesta.

"Sammontalo - meijän yhteinen" lähiökehityshanke 2020-2022

Sammonlahden suuralueen lähiökehityshankkeen tavoitteena on kehittää aluetta vetovoimaisena, hyvinvoivana ja viihtyisänä asuin- ja työpaikkaalueena sekä palvelukeskuksena sekä monipuolisena viheralueena, jossa on houkuttelevia ja myös esteettömiä, helposti kaikkien saavutettavissa olevia viher-, virkistys- ja liikuntapaikkoja ja -alueita.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhdistysten, oppilaitosten ja alueen toimijoiden kanssa.

Näille verkkosivuille kootaan alueella tapahtuvaan kehittämiseen liittyvä tausta-aineistoa, sekä seurataan osahankkeiden ajantasaista etenemistä.

Sammontalo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 27.4.2020 toimitilatoimikunnan ehdotuksen Sammontalon rakentamisesta. Toimitilatoimikunta esitti Sammontalon rakentamista niin, että kokonaisuus valmistuu vuoden 2024 aikana. 

Sammontaloon rakennetaan tilat kuudelle varhaiskasvatusryhmälle, kolmelle esiopetusryhmälle sekä 640 oppilaan koululle. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tiloista osa suunnitellaan niin, että ne toimivat tarvittaessa joko varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen tiloina. Sammontaloon tulee myös liikuntatilat, nuorisotilat sekä kirjasto.

Näille sivuille kootaan Sammontalon suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää aineistoa.