Vaalimainonta Lappeenrannassa

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien ulkomainonnan järjestämisestä.
Mainosten sijoittamiseen tarvitaan aina maanomistajan/-haltijan lupa.

Ajankohtaista

Eduskuntavaalien 2023 vaalimainonta 15.3. – 2.4.2023

Noudatamme kuntaliiton ohjeita vaalimainostelineissä, joiden mukaan ulkomainonta aloitetaan kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista ja se päättyy vaalipäivän iltaan.
Kaupungin hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla vaalimainosten kiinnittäminen on sallittua vain vaalimainostelineisiin. Luvattomat mainokset poistetaan Kadut ja ympäristö vastuualueen toimesta. Luvattomista mainoksista veloitetaan 300 €:n huomautusmaksu ja mainosten poistamisesta aiheutuneet kustannukset. Poistettuja mainoksia säilytetään kaupungin varikolla 2 viikkoa, jonka jälkeen ne hävitetään.

Vaalimainostelineiden käyttö

Lappeenrannan kaupunki järjestää vaaleihin osallistuvien ryhmittymien käyttöön julistepaikkoja vaalimainostelineissä. Telineitä pystytetään 15:een ulkomainospaikkaan eri puolille Lappeenrantaa. Vaalimainostelineiden käytöstä ei peritä korvausta vaaleihin osallistuvilta ryhmiltä. Jokaisesta ulkomainospaikasta varataan 1 - 2 julistepaikkaa jokaiselle puolueelle, yhteislistalle tai valitsijayhdistykselle. Seitsemässä ulkomainospaikassa viidestätoista vaalimainostelineet (julistepaikat) ovat kaksipuolisia. Julistepaikan sijainti telineessä luettuna vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kaupunki suorittaa julistepaikkojen numeroinnin em. perustein.

Lappeenrannan kaupunki hoitaa vaalimainostelineiden pystyttämisen ja poisviennin sekä huoltaa vaalimainostelineitä. Julisteiden asettamisesta mainostelineisiin vastaa ao. ryhmittymät ja niiden poistamisesta kaupunki.

Vaalimainostelineiden pystyttämiseen, vahingoittamiseen ym. liittyvät yhteydenototkuljetuskoordinaattori Juha Alamehtä puhelin 040 076 7701 ja sähköposti etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Telineet ja niiden osoitteet

Teline numero 1

Lappeenranta, Sammonlahti
Sammonlahdenkatu 7, 53850 Lpr

Teline numero 2

Lappeenranta, Uus-Lavola
Merenlahdentie 29, 53850 Lpr
2-puoleinen

Teline numero 3

Lappeenranta, Voisalmi
Voisalmentie 9, 53920 Lpr
2-puoleinen

Teline numero 4

Lappeenranta, Vanhapuisto (Pusupuisto)
Torikatu 1, 53100 Lpr
2-puoleinen

Teline numero 5

Lappeenranta, Keskuspuisto  (Kirkkopuisto)
Valtakatu 35, 53100 Lpr
2-puoleinen

Teline numero 6

Lappeenranta, Alakylä
Lepolankatu 4, 53100 Lpr
(Hietalankadun puolella)

Teline numero 7

Lappeenranta, Parkkarila
Parkkarilankatu 39, 53200 Lpr

 

Teline numero 8

Lappeenranta, Lauritsala
Itsenäisyydenkatu 13, 53300 Lpr
(Puiston puolella)

Teline numero 9

Lappeenranta, Hovinpelto
Hovinkadun ja Tuomojankadun risteys, 53300 Lpr
(Kentän puolella)

Teline numero 10

Nuijamaa
Pihkalanjärventie 2, 54230 Nuijamaa
(Kentän reunalla)

Teline numero 11

Ylämaa
Ylämaantie 3016, 54410 Ylämaa
(Kaupan pihalla)

Teline numero 12

Joutseno, keskusta
Keskuskatu 2, 54100 Joutseno
(Hautausmaan aidan vieressä)
2-puoleinen

Teline numero 13 

Joutseno, Pulp

Kangastie 2, 54120 Pulp
(Kaupan pihalla)
2-puoleinen

Teline numero 14

Joutseno, Honkalahti
Saimaantie 56, 54100 Joutseno

Teline numero 15

Joutseno, Korvenkylä
Asematie 7/9, 55300 Rauha
(Puotikadun puolella)
2-puoleinen

 

Yhden vaalimainosvanerin mitta on 80 x 120 cm. Ulkomainostelineen mitta  on 355 x 130 cm ilman jalkoja (4 mainosvaneria mahtuu yhteen telineeseen).

 

Telineiden sijaintipaikat kartalla

Vaalimainostelineet aluevaalit 2022 

Vaalimainostelineet aluevaalit 2022 Joutseno 

Vaalimainostelineet aluevaalit 2022 Korvenkylä 

Vaalimainostelineet aluevaalit 2022 Ylämaa

 

Julisteiden taustavanerit


Kaupunki hankkii julisteiden taustavanerit, joiden jakelusta ohjeistetaan vaaleihin osallistuvia ryhmittymiä erikseen.
Taustavanerin koko on 80 – 120 cm.

Tienvarsimainonta ja –ilmoittelu 

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään lain 503/2005 (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Väylävirasto (entinen liikennevirasto) ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain (612/2003) 6 §:ssä ja tieliikennelain (729/2018) 73 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan