Tietopalvelu

Asiakirjahallinto huolehtii kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa syntyvistä sekä kaupungille saapuvista asiakirjoista. Kirjaamossa rekisteröidään kaupungin käsittelemät asiat ja niihin liittyvät asiakirjat. Kirjaamosta voit kysyä käsittelyssä olevista hallinnollisista asioista. Lappeenrannan kaupungin keskitetty kirjaamo toimii kaupungintalolla, ja siellä käsitellään kaikkien toimialojen paitsi ympäristötoimen asioita. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo sijaitsee ympäristötoimen toimitiloissa.

Kaupunginarkistosta voit saada tietoja kaupungin toimintaan liittyvistä julkisista asiakirjoista. Kysytyimpiä asiakirjoja ovat perukirjat, koulutodistukset ja rakentamiseen liittyvät asiakirjat. Kaupunginarkistossa säilytetään myös liitoskuntien (Lappee, Lauritsala, Nuijamaa, Joutseno ja Ylämaa) pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.

Kaupunginarkiston yhteydessä toimii Lappeenrannan kotiseutuarkisto, johon vastaanotetaan alueen yhdistysten, pienten liikelaitosten ja yksityishenkilöiden arkistoja. Nämä arkistot ovat tutkijoiden käytettävissä.

Kaupunginarkistossa voit tutkia asiakirjoja paikan päällä aukioloaikoina, sopimuksesta muulloinkin. Aikaa ei tarvitse varata. Tutkijoille on mahdollista järjestää paikka, pidemmästä ajasta olisi hyvä sopia.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Alkuperäisiin asiakirjoihin voi tutustua vain paikan päällä.

Rakennepiirustuksia ei enää lainata. Niitä voi valokuvata itse tai pyytää kopioliikettä hakemaan ne kopioitavaksi asiakkaan laskuun.

Asiakirjojen tutkiminen paikan päällä on maksutonta. Kopioista, skannauksesta ja vaativasta tiedonhausta voidaan veloittaa hinnaston mukaan. Hinnasto verkkosivuilla. Kaupunginarkistossa maksu laskulla.

Verkkoasiointi

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö -lomake

Lomake tunnistautumista vaativiin tietopyyntöihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Lappeenrannan kaupunginarkiston verkkosivu

Kaupunginarkiston palveluista saat lisätietoa Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Lappeenrannan kaupungin kirjaamo - kaupungintalo

Kirjaamosta saat tietoa käsittelyssä olevista asioista. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse.

Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lappeenrannan kaupunginarkisto

Kaupunginarkistosta saat tietoa kaupungin toimintaan liittyvistä asiakirjoista. Voit asioida aukioloaikoina ilman ajanvarausta.

Kehruuhuoneenkuja 6, 53900 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo

Kirjaamosta saa tietoa käsittelyssä olevista asioista. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse.

Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot