Aumausilmoitus

Ilmoita kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aumavarastointi on kielletty pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Täytä ja toimita aumausilmoitus Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueelta viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. Lähetä ilmoituslomake joko postitse tai sähköpostilla. Lomakkeen sekä yhteystiedot löydät asiointikanavat -kohdasta.

Lomakkeet

Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus)

Ilmoitus lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141250
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Liittyvät palvelut

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut