Joutsenon koulu

Koulu keskellä kylää

Joutsenon koulu sijaitsee maaseutumaisemissa keskellä kylää. Koulurakennuksemme valmistui keväällä 2021. Tilat ovat upeat ja muunneltavat. Koulumme on aito hengittävä puukoulu. Koulu jakaantuu neljään soluun. Jokaisessa solussa on viihtyisä opintori, jota ympäröi luokat. Luokissa on avattavat seinät, joten koulussamme onnistuu tarpeen mukaan suljettu luokkahuonetyöskentely sekä yhteisopettajuus. Koulun vieressä on uudenkarhea Joutsenon urheilukeskus. Yhdessä nämä muodostavat erinomaisen viihtyisän ja monipuolisen oppimisympäristön. Joutsenon koulussa opiskelee noin 800 oppilasta ja henkilökuntaa on 112 . Joutsenon koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimivat 1.- 9. luokat ja esikoulu. Koulukeskuksen yhteydessä toimii Joutsenon päiväkoti.

Koulumme toiminta-ajatus

Koulussamme haluamme tukea oppilaiden myönteistä minäkuvan kasvua aktiivisina oppijoina ja yhteisön osallistuvina jäseninä. Oppilaita ohjataan asettamaan omia tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia. Luomme yhteisöllisyyttä panostamalla erilaisten ryhmien hyvään ja toisiaan kunnioittavaan toimintaan sekä puuttumalla kiusaamistapauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn aktiivisesti. Harjoittelemme vuorovaikutustaitoja sekä empatian tunnetta, sekä yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Kantava ajatuksemme on yksilöllinen oppiminen yhdessä.

Kouluumme on luotu erinomaiset puitteet nuoren laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja onnistumiskokemuksien saamiseen. Huomioimme oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteenamme on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään jatkuvan palautteen ja itsearvionnin avulla.

Joutsenon koulussa ei järjestetä kaupunkitasoista erityispainotteista opetusta, mutta Joutsenon koulun opiskelijat voivat valita koulukohtaisina painotuksina esimerkiksi teknologiapainotteisen opetuksen tai hyvinvointipainotteisen opetuksen.

Kasvatus- ja opetushenkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Koulusihteerin sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Vahtimestarin ja keittiöhenkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi

Oppilas- ja kouluterveydenhuollon henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@eksote.fi

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Käyntiosoite

Vitjamäentie 3, 54100 JOUTSENO

Reitti tänne

Aukioloajat

Puhelin

Rehtori
+358 403516462

Apulaisrehtori
+358 406525971

Vararehtori
+358 406700906

Koulusihteeri
+358 406281686

Terveydenhoitaja
+358 401274184

Terveydenhoitaja (3.-6.lk)
+358 405234434

Keittiö
+358 403563506

Vahtimestari
+358 400695993

Koulukuraattori
+358 400491348

Koulupsykologi
+358 406511455


Palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Katso tiedot

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Katso tiedot

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Katso tiedot

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot

Tehostettu tuki perusopetuksessa

Katso tiedot

Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa

Katso tiedot

Osa-aikainen erityisopetus

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Katso tiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Katso tiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Katso tiedot

Katsomusaineen opiskelu

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa

Katso tiedot

Erityinen tutkinto perusopetuksessa

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa

Katso tiedot

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Katso tiedot

Opiskeluhuolto perusopetuksessa

Katso tiedot

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Katso tiedot

Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa

Katso tiedot

Oman äidinkielen opetus

Katso tiedot

Kouluun ilmoittautuminen

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot

Painotettu opetus

Katso tiedot

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Katso tiedot

Koulujen kerhotoiminta

Katso tiedot