Kaukaan koulu

Kaukaan koulussa opiskelevat oppilaat ovat 1.-6. vuosiluokilla. Koulumme tiloissa toimii myös Karhuvuoren päiväkodin alainen esiopetusryhmä.

Kaukaan koulu on Prokoulu ja toimimme yhdessä sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Koulussamme harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta oppilaat oppivat toimimaan ryhmän jäseninä ja ottamaan toiset huomioon.

Tarjoamme erilaisille oppijoille mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen monipuolisin opetusmenetelmin ja työtavoin. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee oppilaan yksilöllistä kehitystä arvostamalla häntä yksilönä, kannustamalla ja tukemalla häntä oppimaan hänen omista lähtökohdistaan käsin. Koulumme tavoitteena on järjestää lapsen tarvitsema oppimisen tuki omaan lähikouluun. Opetuksen painopisteenä on perustaitojen hallinta kaikissa oppiaineissa.

Koulussamme on pääsääntöisesti kaksi rinnakkaisluokkaa. Osa luokista on ns. yhteisopettajuus-luokkia, jolloin koko ikäryhmää opettaa kaksi opettajaa. Yhteisopettajuusluokissa oppilaita ryhmitellään joustavasti koulupäivän aikana.

Kaukaan koulun koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ragnar Ypyä. Ainutlaatuisen kaunis ja arkkitehtonisesti arvokas koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 1950. Luokat sijoittuvat koulurakennuksen toiseen siipeen kolmeen kerrokseen. Jokaisella luokalla on oma luokkatila. Ruokala ja liikuntasali ovat rakennuksen toisessa siivessä. Koulussa ei ole hissiä.

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Käyntiosoite

Parkkarilankatu 41, 53200 LAPPEENRANTA

Reitti tänne

Aukioloajat

Postiosoite

Parkkarilankatu 41, 53200 LAPPEENRANTA

Puhelin

Rehtori
+358 406626976

Vararehtori
+358 406304767

Koulusihteeri
+358 401309083

Esiopetus ja varhaiskasvatus
+358 404846258


Palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Katso tiedot

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Katso tiedot

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Katso tiedot

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot

Tehostettu tuki perusopetuksessa

Katso tiedot

Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa

Katso tiedot

Osa-aikainen erityisopetus

Katso tiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Katso tiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Katso tiedot

Katsomusaineen opiskelu

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa

Katso tiedot

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Katso tiedot

Opiskeluhuolto perusopetuksessa

Katso tiedot

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Katso tiedot

Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa

Katso tiedot

Oman äidinkielen opetus

Katso tiedot

Kouluun ilmoittautuminen

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot

Koulujen kerhotoiminta

Katso tiedot