Kimpisen koulu

Kimpisen yhtenäiskoulussa on vuosiluokilla 1.–9. oppilaita noin 1100 ja opetushenkilöstöä noin 100. Normaalin perusopetuksen ja musiikkiluokkien lisäksi koulussamme on tarjolla musiikkipainotteista, liikuntapainotteista sekä jääkiekkopainotteista opetusta.

Kimpisen koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Peltolan koulurakennus on niin kutsuttu pienten koulu, jossa toimivat esikoulu ja luokat 1. – 2. Pihan toisella puolella olevassa Pohjolankatu 23:ssa ovat alakoulun luokat 3. – 6. ja yläkoulu. Kimpisen lukion tilat ovat kadun toisella puolella, mutta sekä peruskoululla että lukiolla on käytössä opetustiloja molemmissa Pohjolankadun rakennuksissa.

Elokuussa 2012 käyttöönotetut remontoidut ja toimivat tilat tarjoavat oppilaille monipuolisen opetustarjonnan lisäksi vireän oppimisympäristön. Keskeisen sijainnin ansiosta yhteistyö eri oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa on vaivatonta ja liikunta- ja kulttuuripalvelujen hyödyntäminen on tärkeä osa koulun arkipäivää.

Olemme mukana Urheiluakatemian järjestämässä ohjelmassa ja kuulumme myös ProKoulu- kehittämishankkeeseen.

Oppimisen ilo ja omien vahvuuksien ja luovuuden löytäminen jokapäiväisessä työssä on päämäärämme. Kimpisen koulu korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä luotujen pelisääntöjen kunnioittamista. Lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja sen tuloksista. Omien arvojen yhteensovittaminen yhteisön arvojen kanssa näkyy toisen huomioonottamisena ja erilaisuuden hyväksymisenä. Hyvät käytöstavat ovat käyntikorttimme ulospäin.

Rehtorien, opettajien ja ohjaajien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Koulusihteerien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Talonmiehen sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Käyntiosoite

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA

Reitti tänne

Aukioloajat

Postiosoite

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA

Puhelin

Rehtori
+358 405387665

Apulaisrehtori, 1.-3.lk
+358 400655190

Apulaisrehtori, 4.-6.lk
+358 405537578

Apulaisrehtori, yläkoulu
+358 405294389

Koulusihteeri
+358 407752839

Koulusihteeri
+358 404565151

Koulusihteeri
+358 401309101

Talonmies
+358 407037401


Palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Katso tiedot

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Katso tiedot

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Katso tiedot

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot

Tehostettu tuki perusopetuksessa

Katso tiedot

Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa

Katso tiedot

Osa-aikainen erityisopetus

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Katso tiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Katso tiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Katso tiedot

Katsomusaineen opiskelu

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa

Katso tiedot

Erityinen tutkinto perusopetuksessa

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa

Katso tiedot

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Katso tiedot

Opiskeluhuolto perusopetuksessa

Katso tiedot

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Katso tiedot

Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa

Katso tiedot

Oman äidinkielen opetus

Katso tiedot

Kouluun ilmoittautuminen

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot

Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen

Katso tiedot

Painotettu opetus

Katso tiedot

Koulujen kerhotoiminta

Katso tiedot