Pontuksen koulu

Pontuksen koulu on otettu käyttöön syksyllä 2017. Koulussamme on neljä oppimissolua, joissa jokaisessa opiskelee noin 85 oppilasta. Meillä koulua käyvät 1-6 vuosiluokan oppilaat.

Pontuksen koulun painopisteet ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Oppimisympäristömme tukee opetussuunnitelman mukaista perusopetusta ja oppimista sekä laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä. Pontuksen koulun tilat, varusteet ja välineet mahdollistavat monimuotoiset työtavat ja yhteisopettajuuden. Tilat tukevat myös opetuksen kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista.

Pontuksen kouluun ovat tervetulleita kaikki alueemme oppilaat. Luokanopettajat, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaiden oppimisen tukemiseksi. Opetusryhmät on koulussamme muodostettu vuosiluokittain. Samassa solussa opiskelee isojen ja pienten ryhmiä. Jokaiselle oppilaalle on nimetty oma vastuuopettaja ja kaikki solun aikuiset ovat kaikkia oppilaita varten.

Rehtorin, opettajien ja koulunkäynninohjaajien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Koulusihteerin sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Vahtimestarin ja keittiön sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Käyntiosoite

Muukontie 12, 53300 LAPPEENRANTA

Reitti tänne

Aukioloajat

Postiosoite

Muukontie 12, 53300 LAPPEENRANTA

Puhelin

Rehtori
+358 406494880

Vararehtori
+358 405518586

Koulusihteeri
+358 401309101

Vahtimestari
+358 406316858

Keittiö
+358 401627837

Kyydityksen valvoja
+358 405003015


Palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Katso tiedot

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Katso tiedot

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Katso tiedot

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot

Tehostettu tuki perusopetuksessa

Katso tiedot

Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa

Katso tiedot

Osa-aikainen erityisopetus

Katso tiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Katso tiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Katso tiedot

Katsomusaineen opiskelu

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa

Katso tiedot

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Katso tiedot

Opiskeluhuolto perusopetuksessa

Katso tiedot

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Katso tiedot

Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa

Katso tiedot

Oman äidinkielen opetus

Katso tiedot

Kouluun ilmoittautuminen

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot

Koulujen kerhotoiminta

Katso tiedot