Erityisopetus lukiokoulutuksessa

Erityisopetus on lukiolaisen saatavilla oleva palvelu silloin, kun kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi lukiolainen tarvitsee tukea oppimiseen - tai jos lukio-opinnot eivät syystä tai toisesta suju opiskelijan toivomalla tavalla. Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. 

Erityisopetus on osa koulun opetustyötä ja opiskeluhuoltoa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijan jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä opiskeluhuollon palvelujen kanssa. Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään huomioiden opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. 

Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua nivelvaiheessa perusopetuksesta saatuun tietoon, opiskelijan omaan, huoltajan, opettajien tai opiskeluhuollon henkilöstön arvioon tuen tarpeesta. Lisäksi tuen tarpeen arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuten alkuseulontoja tai itsearviointeja. Seulatulosten tai opiskelussa esille tulleiden hankaluuksien perusteella opiskelijan mahdollista lukivaikeutta voidaan selvittää tarkemmin yksilötestauksella erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa erityisopettaja voi ohjata opiskelijan jatkoselvittelyihin. Opiskelijalle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma. 

Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa tuen pohjalta. Opiskelija hakee erikseen ylioppilastutkintolautakunnalta erityisjärjestelyjä ylioppilaskoetta varten. Erityisopettaja ohjaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa.

Verkkoasiointi

Wilma - Lappeenranta

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Kimpisen lukio

Kimpisen lukion tiloissa annetaan lukio-opetusta tämän lukion opiskelijaksi hyväksytyille.

Pohjolankatu 2, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lappeenrannan Lyseon lukio

Lappeenrannan Lyseon lukion tiloissa annetaan lukio-opetusta tämän lukion opiskelijaksi hyväksytyille.

Lönnrotinkatu 3, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus lukiossa

Katso tiedot

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut