Jätehuollon neuvonta

Kysy jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä, vastaanottopaikoista tai jätehuollon järjestämisestä.

  • Tilaa oppaita ja esitteitä.
  • Tutustu lajitteluohjeisiin verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavilla.
  • Voit pyytää asiantuntijaamme kertomaan jätehuollosta omaan tilaisuuteen tai tapahtumaan.
  • Varaa tutustumiskäynti Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179

Liittyvät palvelut

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Katso tiedot

Jätehuoltoon liittyminen

Katso tiedot

Jätteiden keräys ja vastaanotto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut