Jätehuoltoon liittyminen

Liity jätehuoltoon ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimella, sähköpostilla tai verkkoasioinnin kautta. Voit tehdä sopimuksen kolmella tavalla.

  1. Oman jäteastian tyhjennys
  2. Aluekeräyspisteen käyttö
  3. Yhteinen jäteastia naapurin kanssa

Jos asut maaseudulla, aluekeräyspisteen käyttö saattaa olla ainut vaihtoehto.

Jätehuollon maksut päättää joka vuosi Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen. Maksut määräytyvät jäteastian koon, jätelajikkeen ja kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Hinnastot löytyvät verkkosivuilta.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastian tyhjennys tapahtuu tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistö lajittelee jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoi biojätteitä, tyhjennysväliä voi tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Liittyvät palvelut

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Katso tiedot

Jätteiden keräys ja vastaanotto

Katso tiedot

Jätehuollon neuvonta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut