Joustava perusopetus (JOPO)

Joustavassa perusopetuksessa (JOPO) voi opiskella koulussa, työpaikalla ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssäoppiminen on tärkeä osa opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös opintokäyntejä ja retkiä. Jokaisen oppilaan henkilökohtaiset opiskelutavat ja tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan. JOPO on tarkoitettu 7.-9. luokkalaisille.

Joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmiä on Joutsenon, Kesämäen ja Lauritsalan kouluissa. Toimintaa voidaan toteuttaa myös Kimpisen ja Sammonlahden kouluissa. Ryhmissä on noin 10 oppilasta ja niissä työskentelee tavallisesti opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Ryhmät tekevät yhteistyötä monien eri tahojen, kuten nuorisotoimen kanssa.

Joustava perusopetus (JOPO) tukee oppilasta perusopetuksen oppimäärän suorittamisessa, toiselle asteelle siirtymisessä sekä pitkällä tähtäimellä myös työelämään sijoittumisessa. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä, ehkäistä syrjäytymistä sekä vahvistaa opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

Joustava perusopetus on tarkoitettu yläkouluikäisille, tavallisesti 8.-9. luokkalaisille oppilaille.

Palvelupaikat

Joutsenon koulu

Joutsenon koulun oppilaat opiskelevat 1.-9. vuosiluokilla. Koulussa on myös esiopetusta. Koulukeskuksen yhteydessä toimii päiväkoti.

Vitjamäentie 3, 54100 JOUTSENO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kesämäen koulu

Kesämäen koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Kapteeninkatu 1, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kimpisen koulu

Kimpisen yhtenäiskoulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lauritsalan koulu

Lauritsalan koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokilla olevia oppilaita.

Hallituskatu 22, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sammonlahden koulu

Sammonlahden koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Saunakivenkatu 12, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perusopetusasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Katso tiedot

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut